עמוד:36

36 فَعّالِيَّةٌلِلِْ ثْراءِ : نُلَوِّنُٱلْمَقاطِعَٱلَّتي نَسْتَطيعُقِراءَتَها، كَما في ٱلْمِثالِ . ثا ثَتا تَبا بَئا ءَ دا دَخا خَحا حَجا جَ سا سَزا زَرا رَذا ذَ طا طَضا ضَصا صَشا شَ فا فَغا غَعا عَظا ظَ ما مَلا لَكا كَقا قَ يا يَوا وَها هَـنا نَ نَرْسُمُ وَنُلْصِقُ صُوَرًا في ٱلدَّفْتَِ لِلْمَقاطِعِٱلَّتي لَوَّنّاها .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר