עמוד:151

מדריך למורה - פרק 6 | 151 קוד מלא למשחק : . 7 קודי < ניקוד 9 אם אז 2 ל שלב קבע מיאו 2 נגן צליל נוגע בצבע ? אם אז = שלב 1 אם אז 1 - ב חיים שנה 2 - ב חיים שנה אאוץ׳ ! אמור למשך 1 שניות < שלב 1 אם אז > חיים 1 אם אז הכול עצור קודי הולך 1 קבע תלבושת ל לעולמים מיאו נגן צליל הצלחתי ! אמור למשך 1 שניות כאשר לוחצים על נוגע בצבע ? אם אז 1 ב ניקוד שנה 0 ל ניקוד קבע 5 ל חיים קבע 1 ל שלב קבע אמור קודי מעופף קבע תלבושת ל חכה 1 שניות קודי הולך 1 קבע תלבושת ל כאשר לוחצים על דמות זו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר