עמוד:139

מדריך למורה - פרק 6 | 139 רוב שואל על ההוראה אם . . . אחרת . . . עינב כתבה את הקוד שלפניכם והפעילה אותו . היא הזיזה את יוני אל השרביט הכחול בעזרת החיצים ולחצה על מקש הרווח . הסבירו מה קרה : א . הסבירו איך עינב צריכה לתקן את הקוד : ב . הציעו דרך נוספת לתקן את הקוד : ג . לפניכם קטע מתוך קוד המשחק של יוני ד . בחדר הבריחה . בחנו כל אחד מהמצבים המתוארים בתמונות . כתבו מתחת לכל תמונה מה יקרה אם תפעילו את קטע הקוד שלמעלה . חדר 3 קבע רקע ל אם אז אחרת רווח כאשר נלחץ מקש נוגע בצבע ? נסו שוב ! אמור למשך 2 שניות הקישו את המספר אמור למשך 2 שניות נוגע בצבע ? וגםאם חדר 1רקעשם = אז חדר 2 קבע רקע ל עינב קיבלה את ההודעה "נסו שוב" . יש להחליף בין ההוראות בתוך שקע לבנת התנאי, כך שאם יוני נוגע ב צבע הכחול, הרקע ישתנה ל חדר 3 ( ויסופק רמז ) , אחרת תופיע ההודעה "נסו שוב ! " . ניתן להשתמש גם בלבנה לא . התנאי יהיה אם לא נוגע בצבע כחול אז תופיע ההודעה "נסו שוב ! " . חדר 1 , תמונה א חדר 1 , תמונה ב חדר 2 , תמונה א חדר 2 , תמונה ב א י ו ר א י ו ר א י ו ר הרקע ישתנה לא יקרה דברלא יקרה דברלא יקרה דבר ל חדר 2 פעולת קטע הקודשם הרקענוגע ב . . . ? שם התמונה הרקע ישתנה ל"חדר 2 " חדר 1 יוני נוגע במפתחחדר 1 , תמונה א לא יקרה דברחדר 1 יוני אינו נוגע במפתחחדר 1 , תמונה ב לא יקרה דברחדר 2 יוני אינו נוגע במפתחחדר 2 , תמונה א לא יקרה דברחדר 2 יוני נוגע במפתחחדר 2 , תמונה ב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר