עמוד:131

מדריך למורה - פרק 5 | 131 שאלה : כיצד תייצרו את אפקט שינוי הגודל בסרטון ? . 5 תשובה : אתחלו את גודלו של קודי לפני הלולאה והוסיפו הוראת שנה גודל ב . . . בתוך הלולאה . השלימו את שלב האתחול : הוסיפו הוראת מחק הכול והוראת קפוץ אל . . . למיקום בקיר שממנו תרצו . 6 להתחיל את הציור . הוסיפו צליל "מיאו" לאחר הלולאה . הזכירו כי במקרה של לולאת חזור מספר פעמים אפשר להוסיף . 7 לבנים נוספות לאחר הלולאה . אפשרו לתלמידים לכתוב את הקוד לסרטון ולהרחיבו כמוצע בספר . . 8 רוב שואל על ההוראה חזור מספר פעמים אלון ואיה רצו לכתוב לדמות של קודי קוד שייצור גרפיטי . א . לשם כך הם השתמשו בהוראה שנה אפקט צבע . תארו כיצד ייראה הגרפיטי של כל אחד מהילדים : 10 קבע גודל ל % 80 - 50 y : קפוץ אל x : 10 זוז צעדים צבע שנה אפקט 25 ב 15 פעמיםחזור 10 שנה גודל ב הקוד של איההקוד של אלון מחק הכול חתום כאשר לוחצים על 10 קבע גודל ל % 80 - 50 y : קפוץ אל x : 10 זוז צעדים צבע שנה אפקט 25 ב 15 פעמיםחזור 10 שנה גודל ב מחק הכול חתום כאשר לוחצים על הקוד של איה ייצור גרפיטי של 15 דמויות קודי קטנות וצבעוניות . כולן יהיו באותו הגודל . הקוד של אלון ייצור גרפיטי של 15 דמויות קודי צבעוניות שגודלן הולך וגדל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר