עמוד:127

מדריך למורה - פרק 5 | 127 קוד מלא ליישומון "קודי מצייר" : . 11 רווח כאשר נלחץ מקש מחק הכול d כאשר נלחץ מקש עט מטה u כאשר נלחץ מקש עט מעלה חץ שמאלי כאשר נלחץ מקש 90 - פנה לכיוון חץ מטה כאשר נלחץ מקש 180 פנה לכיוון 10 זוז צעדים 10 זוז צעדים חץ מעלה כאשר נלחץ מקש 0 פנה לכיוון 10 זוז צעדים 10 שנה צבע עט ב 10 שנה הצללת עט ב חץ ימני כאשר נלחץ מקש 90 פנה לכיוון 10 זוז צעדים 10 שנה צבע עט ב 10 שנה הצללת עט ב 10 שנה צבע עט ב 10 שנה צבע עט ב 10 שנה הצללת עט ב 10 שנה הצללת עט ב קודי עט מטה 20 קבע גודל עט ל קבע צבע עט ל מחק הכול % 50 קבע גודל ל 0 y : 150 קפוץ אל x : אמור זוזו עם מקשי החיצים כדי לצייר למשך 5 שניות כאשר לוחצים על

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר