עמוד:113

מדריך למורה - פרק 5 | 113 הקוד של פזהקוד של מעיין 7 כאשר נלחץ מקש alien creak1 נגן צליל יציאה קבע רקע ל רוב שואל על מיקום ההוראה נגן צליל מעיין ופז כתבו את קטעי הקוד האלה : הסבירו כיצד יפעל הקוד של מעיין וכיצד יפעל הקוד של פז : א . בכמה תסריטים השתמשתם כדי לכתוב את המשחק "חדר בריחה" ? הסבירו : ב . אם מוסיפים חדר רביעי, האם מספר התסריטים משתנה ? הסבירו : ג . alien creak1 נגן צליל כל הכבוד ! אמור 7 כאשר נלחץ מקש יציאה קבע רקע ל כל הכבוד ! אמור שני קטעי הקוד יפעלו באופן דומה . לא נוכל להבחין איזו פעולה הופעלה קודם - תחילת הצליל או שינוי הרקע - שתי הפעולות ייראו כקורות בו-זמנית . אילו מעיין ופז היו משתמשות בהוראה נגן צליל עד לסיום ( במקום נגן צליל ) התשובה הייתה שונה . שמונה תסריטים : שני תסריטים לאירוע כאשר לוחצים על הדגל הירוק, ותסריט נוסף לכל אחד מהאירועים האלה : כאשר נלחץ מקש חץ מטה, כאשר נלחץ מקש חץ מעלה, כאשר נלחץ מקש חץ ימני, כאשר נלחץ מקש חץ שמאלי, כאשר נלחץ מקש רווח, כאשר נלחץ מקש 7 . כן, אם החדר הרביעי ידרוש אירוע חדש ( לדוגמה כאשר נלחץ מקש 1 ) יידרש תסריט עבורו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר