עמוד:111

מדריך למורה - פרק 5 | 111 שאלה : איזו הוראה תבדוק אם יוני נוגע במפתח ? . 6 תשובה : אם נוגע בצבע . . . אז . . . שאלה : מה קורה כאשר יוני מצליח לגעת במפתח ? תשובה : יישמע צליל של דלת נפתחת ( door creak ( . הרקע יתחלף לתמונת החדר השני . מיקומו של יוני יהיה בכניסה לחדר השני . הדמות תספק רמז שיש להשתמש במקש הרווח . הוסיפו את הקוד המתאים : . 7 הערה : ניתן גם להשתמש בהוראה אמור למשך מספר שניות . שאלה : היכן כדאי להוסיף תנאי זה ? . 8 תשובה : על הבדיקה להתבצע כל זמן שיוני בחדר, ולכן יש להוסיפה בתוך הוראת לעולמים . האירוע שיפעיל את הבדיקה הוא לחיצה על הדגל הירוק . הערות : הבדיקה אומנם תתבצע לעולמים, כלומר פעמים רבות, אולם ההוראות של התוצאות שלה ( צליל א . הדלת, שינוי הרקע ושינוי המיקום ) יתבצעו פעם אחת בלבד משום שלאחר שינוי הרקע לחדר השני, יוני לעולם לא ייגע בצבע הזהוב . אפשר להפעיל את הבדיקה גם על ידי אירועי החיצים, אבל נוח יותר לא לשכפל אותה אלא ב . להפעילה על ידי האירוע כאשר לוחצים על הדגל הירוק והוראת לעולמים . הפעילו את הקוד עם הכיתה והזמינו תלמידים לבדוק שהקוד עובד כפי שצפיתם . נסו להגיע למפתח . 9 מכיוונים שונים . חדר שני : . 10 בקשו מהתלמידים לתאר מה קורה בלחיצה על מקש הרווח ( לשם כך יהיה עליכם להריץ שוב את המשחק המלא מהמארז הדיגיטלי ) . תשובה : בלחיצה על מקש הרווח, אם יוני נוגע בצבע של מקל הקסמים אז : הרקע יתחלף לתמונת המקלדת ( בלשונית רקעים "חדר 3 " ) . הדמות תספק רמז שיש להקיש מספר ( הוראת אמור , או אמור למשך מספר שניות ) . נוגע בצבע ? אם אז door creak עד לסיוםנגן צליל חדר 2 קבע רקע ל y : 115 - קפוץ אל x : 220 - נסו לחיצה על מקש הרווח אמור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר