עמוד:108

| מדריך למורה - פרק 5 108 עכבר חץ ימני כאשר נלחץ מקש 90 פנה לכיוון 10 זוז צעדים חץ מעלה כאשר נלחץ מקש 0 פנה לכיוון 10 זוז צעדים חץ מטה כאשר נלחץ מקש 180 פנה לכיוון 10 זוז צעדים בתיאבון ! אמור הכול עצור חץ שמאלי כאשר נלחץ מקש 90 - פנה לכיוון 10 זוז צעדים נוגע ב גבינה ? אם אז clapping עד לסיוםנגן צליל לעולמים 0 פנה לכיוון כאשר לוחצים על 1 אמור צאו לדרך ! למשך שניות 165 - y : 165 - קפוץ אל x : 0 פנה לכיוון קבע גודל ל 30 % boing נגן צליל נוגע בצבע ? אם אז 165 - y : 165 - קפוץ אל x : קוד מלא לדמות העכבר במשחק : . 10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר