עמוד:90

| מדריך למורה - פרק 4 90 הדגמה - מסוק ממריא הדגמה - קודי משוטט  פרק 4 . יש תוצאות !  ג . מכוניות ומסוקים  פרק 4 . יש תוצאות !  ג . מכוניות ומסוקים הציגו את ההדגמה "מסוק ממריא" . ביחידה זו התמקדו במושג ערך ה- y . . 1 דיון : . 2 בקשו מהתלמידים להזיז את המסוק למיקומים האלה : 50 = y = - 100, y = 100 , y . הראו שזהו א . המרחק על הציר האנכי הכחול . כיצד נקרא המשתנה הקובע את המיקום של המסוק לאורך הבמה ? תשובה : ערך ה- y . ב . הסבירו כי כשהמסוק נמצא בחלק העליון של הבמה ערך ה- y שלו הוא מספר חיובי, וכשהוא נמצא . 3 בחלק התחתון של הבמה ערך ה- y שלו הוא מספר שלילי ומסומן ב"מינוס" . הציגו את ההדגמה "קודי משוטט" . . 1 דיון : . 2 בקשו מהתלמידים להזיז את קודי למיקומים האלה : א . , 50 = y = - 100 x = - 100, y = 150 x = 100 , y = 50 x והדגימו את השינוי בערכי ה- x וה- y שלו . שאלה : כיצד נקראים המשתנים הקובעים את המיקום של קודי לאורך ולרוחב הבמה ? ב . תשובה : ערכי ה- x וה- y . הצעה לפעילות : הקרינו על לוח מחיק את ההדגמה וסמנו בטוש נקודה כלשהי על הבמה . שאלו . 3 מהם ערכי ה- x וה- y של הנקודה . בעזרת החיצים הזיזו את קודי כך שהמרכז שלו יהיה על הנקודה שסימנתם . בדקו : האם קודי אומר את ערכי ה- x וה- y ששוערו ? הסבירו שכדי לציין את המיקום המדויק של דמות על הבמה, צריך לציין גם את ערך ה- x . 4 שלה וגם את ערך ה- y שלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר