עמוד:78

| מדריך למורה - פרק 3 78 רוב שואל על פרק 3 מה הלבנה נוגע בדמות בודקת ? א . מה הלבנה נוגע בצבע בודקת ? ב . במשחק שהדמויות בו הן פז וקודי, כתבו את הקוד ג . שלפניכם לדמות של פז . מה תאמר פז אם היא תיגע בקודי ? מה תאמר פז אם היא לא תיגע בקודי ? לפניכם שני קטעי קוד שכתבו אלה ועדי : ד . כאשר לוחצים עלכאשר לוחצים על חגיגה עד לסיוםנגן צליל חגיגה עד לסיוםנגן צליל היפ הופ עד לסיוםנגן צליל לעולמים היפ הופ עד לסיוםנגן צליל הקוד של עדיהקוד של אלה מה יהיה סדר השמעת הצלילים אם תפעילו את קטע הקוד של עדי ? מה יהיה סדר השמעת הצלילים אם תפעילו את קטע הקוד של אלה ? נוגע ב קודי ? אם אז מה שלומך ? אמור למשך 2 שניות שלום 2 אמור למשך שניות כאשר לוחצים על אם הדמות שעליה כותבים את התסריט נוגעת בדמות אחרת שנבחר . אם הדמות שעליה כותבים את התסריט נוגעת בצבע כלשהו שנבחר . שלום מה שלומך ? מה שלומך ? יתנגן צליל היפ-הופ ואחריו צליל חגיגה . הצלילים יתנגנו ללא הפסקה : היפ-הופ, חגיגה, היפ-הופ, חגיגה, היפ-הופ, חגיגה וכך הלאה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר