עמוד:75

מדריך למורה - פרק 3 | 75 רוב שואל על החיישן אם נוגע בצבע בתחילת הסרטון קודי עומד בצד שמאל של הבמה, א . כמו באיור שלמטה . מה יעשה קודי אם תפעילו את הקוד שלפניכם ? מיאו 2 נגן צליל הסבירו : רמז : ההוראות מופעלות בלחיצה על הדגל פעם אחת בלבד . כאשר לוחצים על נוגע בצבע ? אם אז הרקע של הסרטון מתחלף כך שהעיגול ב . האדום מתקרב לקודי וקודי נוגע בו מדי פעם, בדומה לסרטון שבניתם . כיצד יש לשנות את הקוד שלמעלה כדי שקודי יאמר "עצור" ברגע שהוא נוגע בעיגול האדום ? קודי לא יעשה דבר . עצור 1 אמור למשך שניות ברגע שלוחצים על הדגל, הביטוי ״קודי נוגע בצבע אדום״ הוא לא נכון . הבדיקה צריכה להתבצע בזמן שקודי נוגע בעיגול האדום . יש להוסיף הוראת לעולמים כך שבדיקת הצבע תתבצע כל הזמן ותקרה גם בזמן שקודי נוגע בעיגול האדום .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר