עמוד:55

מדריך למורה - פרק 3 | 55 קוד מלא לסרטון : . 7 לעולמים התלבושת הבאה 5 . 0 חכה שניות כאשר לוחצים עלכאשר לוחצים על לעולמים עד לסיום Hip Hop נגן צליל רוב שואל על לולאת לעולמים גיא ומיכל כתבו קוד שגורם לשילת להחליף צבע בכל תנועת ריקוד שלה . לשם כך הם השתמשו בהוראה שנה אפקט צבע . לעולמים הקוד של מיכל 25 ב צבע שנה אפקט א . מי מהילדים כתב קוד מתאים ? ב . הסבירו איך פועל הקוד שאינו מתאים והציעו דרך לתקן אותו : ג . מדוע לדעתכם אי אפשר להוסיף הוראות אחרי ההוראה לעולמים ? 25 ב צבע שנה אפקט הקוד של גיא שילת תלבושת 1 קבע תלבושת ל שילת תלבושת 1 קבע תלבושת ל לעולמים התלבושת הבאההתלבושת הבאה 5 . 0 חכה שניות 5 . 0 חכה שניות כאשר לוחצים עלכאשר לוחצים על מיכל בתסריט של גיא ההוראה שנה אפקט צבע תתבצע פעם אחת לפני הכניסה ללולאה . יש לתקן אותו כפי שכתבה מיכל, כך שההוראה שנה אפקט צבע תהיה בתוך הלולאה . אי אפשר להוסיף הוראות אחרי ההוראה לעולמים משום שאחרי כל הוראה אחרונה בשקע הלולאה, המחשב יחזור לתחילת הרצף ויבצע את ההוראה הראשונה . כך יקרה לעולמים, וכל הוראה שתבוא אחרי הלולאה לעולם לא תבוצע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר