עמוד:31

מדריך למורה - פרק 1 | 31 רוב שואל על שנה אפקט בלבנה שנה אפקט בחרו באפקט אחר, לחצו על רוח א . הרפאים שוב ושוב ותארו איך האפקט משפיע על הדמות . צבע : בהירות : סחרור : עין הדג : פיקסלים : פסיפס : אלון ואביגיל כתבו את קטעי הקוד האלה : ב . באיזה שלב יישמע הצליל בכל אחד מהקטעים ? הסבירו : משנה את הגוון של הדמות משנה את מידת הבהירות של הדמות מסובב את הדמות סביב נקודת המרכז שלה הדמות נראית כמצולמת דרך עדשה רחבה מפקסל את הדמות יוצר מספר רב של תמונות קטנות יותר של הדמות בקטע הקוד של אלון הצליל יישמע לאחר ההוראה חשוב, ובקטע הקוד של אביגיל הצליל יישמע לפני ההוראה חשוב . הערה : בקוד של אביגיל הצליל יתחיל מיד אחרי שינוי האפקט . הצליל ימשיך להתנגן ובינתיים תופעל ההוראה חשוב, ולכן ייראה כאילו הצליל וההוראה חשוב הופעלו יחד . זהו המצב הרצוי . לעומת זאת, הקוד של אלון עלול להיראות פחות הגיוני . הדמות תחשוב למשך 2 שניות "אני נעלמת" ורק אז יתנגן הצליל . לא תתקבל תחושה של אירועים המתרחשים במקביל . הקוד של אביגילהקוד של אלון אני נעלמת . . . חשוב למשך 2 שניות laugh - male2 נגן צליל רוח רפאים 25 שנה אפקט ב כאשר לוחצים על דמות זו מיקום אקראי קפוץ אל רוח רפאים 25 שנה אפקט ב laugh - male2 נגן צליל אני נעלמת . . . חשוב למשך 2 שניות כאשר לוחצים על דמות זו מיקום אקראי קפוץ אל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר