עמוד:430

430 פתרונות חלק ג - פרק 19 א . ב . ג . ד . % 2 . 151 א . ב . ג . % 166 . 4 . 161 ד . ללא שימוש בשנאים היה הזרם בקו ההולכה : , הפסד החום : , מתקבל יחס הגדול מאחד . ה . חיסכון באנרגיה על ידי הקטנת הזרם בקו ההולכה . א . ב . . 171 ג . מגמת הזרם היא מ - C ל - A על פי כלל יד ימין, או : מאחר והשטף המגנטי, הנגרם על ידיי השדה המגנטי החיצוני B שכיוונו פנימה, גדל, הזרם המושרה צריך להיות נגד כיוון השעון, כלומר מ - C ל - A , כי אז הוא יוצר שדה מגנטי מושרה B׳ שכיוונו החוצה ( על פי כלל יד ימין ) , ומקטין את השטף פנימה . א . במצב א : . ב . במצב ב : . . 181 ג . עוצמת הזרם שווה לאפס . המהירות שווה לאפס ולכן לא נוצר כא”מ מושרה ואין זרם מושרה . ד . ] A [ 32 . 0 ה . נימוק 1 : הנורה פולטת אור הגורם לאיבוד אנרגיה . נימוק 2 : השדה המגנטי יפעיל על המסגרת כוח שיאט את תנועתה ( על פי חוק לנץ ) . א . . רמז : ניתן להסתכל על הדסקית כעל אוסף מוטות, . 191 כשמהירות המוט בשולי הדסקית היא מרבית וליד ציר הסיבוב שווה לאפס . לכן יש לקחת מהירות ממוצעת . ב . על המטענים בכל מוט פועל ( לפי כלל יד ימין ) כוח בכיוון ממרכז הדסקית לעבר היקפה . לכן הפוטנציאל של נקודה כלשהי שעל היקף הדסקית גבוה מזה שליד ציר הסיבוב . 1א . על המטענים במוט פועל ( לפי כלל יד ימין ) . 201 כוח בכיוון ציר הסיבוב, לכן הפוטנציאל ליד ציר הסיבוב גבוה יותר . 1ב . ג . פרק - 37 Fig B F v B O F v פרק - 37 Fig B F v B O F v

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר