עמוד:428

428 פתרונות חלק ג - פרק 18 א . המוט נע שמאלה . השטף פנימה גדל כי השטח של המסגרת גדל . 2727 ב . המוט במנוחה . אין שינוי בשטף המגנטי כי השטח של המסגרת נשאר קבוע . ג . ד . [ 1 ] כיוון הזרם הוא מ - M ל - N . לפי חוק לנץ, הזרם המושרה מעכב את סיבת היווצרותו, כלומר פועל נגד השינוי בשטף שיצר אותו . כשהשטף הולך וגדל, הזרם המושרה יוצר שטף המנוגד לשטף החיצוני, כלומר החוצה מהדף . לפי כלל יד ימין נקבל שזרם מ - M ל - N ייצור שדה מגנטי מושרה בכיוון החוצה מהדף . [ 2 ] כיוון הזרם הוא מ - N ל - M . כשהשטף הולך וקטן, הזרם המושרה יוצר שטף בכיוון השטף החיצוני, כלומר פנימה . לפי כלל יד ימין נקבל שזרם מ - N ל - M ייצור שדה מגנטי מושרה בכיוון החוצה מהדף . 2 ה . [ 1 ] בכיוון ימינה, לפי כלל יד ימין . [ 2 ] בכיוון שמאלה, לפי כלל יד ימין . ו . תנועת המוט היא במהירות קבועה כי קצב השינוי בשטף הוא קבוע, מכאן שהכא"מ המושרה הוא קבוע ולכן גם הזרם והכוח קבועים . הסבר 2נוסף : אם הכא"מ קבוע ו - B ו - L קבועים, מתחייב שהמהירות היא קבועה . א . אורך האלכסון המתקבל : 2827 אורך צלע הריבוע המתקבל : [ 1 ] חישוב הכא"מ לפי השינוי בשטף בתלות בזמן : הכא"מ המושרה : [ 2 ] חישוב הכא"מ לפי ניתוח כוחות על צלע אחת : הכא"מ השקול שווה לסכום הכא"מ על ארבע הצלעות : 2 ב . ההתנגדות הכוללת : . לפי חוק אוהם : ג . עוצמת הזרם שווה בשני הזמנים . הכא"מ וההתנגדות נמצאים ביחס ישר לאורך, לכן היחס ביניהם ( השווה לזרם ) הוא קבוע . 2א . [ 1 ] סגירת המפסק M גורמת לעליית הזרם בסילונית ; כתוצאה מכך נבנה בסילונית שדה מגנטי 2927 ימינה הגורם לכך שבסליל החיצוני ייווצר ( לפי חוק לנץ ) זרם מושרה בכיוון היוצר שדה מגנטי שמאלה, לכן הזרם בנגד הוא בכיוון מ - x ל - y . [ 2 ] הזזת המגע שמאלה תגרום להקטנת ההתנגדות, וכתוצאה מכך להגדלת הזרם בסילונית ( מצב זהה למצב הקודם ) ; לכן הזרם בנגד הוא בכיוון מ - x ל - y . ב . ג . עוצמת הזרם בסילונית משתנה והשטף משתנה, לכן נוצר כא"מ מושרה בסליל המשני הגורם לזרם דרך הנגד . א . בכיוון שמאלה . . ב . אין שינוי בשטף המגנטי, לא נוצר כא"מ מושרה . 3027 ג . [ 1 ] [ 2 ] נגד כיוון השעון, לפי חוק לנץ . פרק - 76 Fig AB L C v v D

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר