עמוד:427

427 פתרונות חלק ג - פרק 18 1א . [ 1 ] בתחום זמנים זה קצב שינוי השדה המגנטי הוא קבוע, לכן גם קצב שינוי השטף המגנטי הוא קבוע . . 21 מכאן שייווצר כא"מ קבוע . [ 2 ] בתחום זמנים זה קצב שינוי השדה המגנטי גדל, לכן גדל גם קצב שינוי השטף המגנטי . מכאן שייווצר כא"מ משתנה הגדל עם הזמן . ב . , ( בוחרים נקודה לפני ונקודה אחרי הנקודה המבוקשת ) . ג . נגד כיוון השעון . השדה המגנטי פנימה גדל, לכן הזרם המושרה ייצור בתוך הכריכה שדה המתנגד לכך . ד . השטף דרך הכריכה יהיה קבוע ושווה לאפס . מאחר שאין שינוי בשטף המגנטי לא ייווצר כא"מ מושרה . א . ב . . 241 ג . הזרם המושרה יוצר שדה מושרה שכיוונו החוצה . לפי חוק לנץ, מכיוון שהשדה החיצוני נחלש, כיוונו הוא החוצה מהדף . ד . ה . ערכי הכא"מ והזרם היו גדלים, ערך המטען היה זהה . 1א . תוך כדי כניסת המסגרת לשדה המגנטי, השטף המגנטי דרכה גדל ולכן זורם . 251 זרם . כיוון הזרם הוא בכיוון השעון, וזאת לפי חוק לנץ וכלל יד ימין . ב . [ 1 ] ( שטח הריבוע שבתוך השדה המגנטי שווה למכפלת האלכסונים חלקי 2 ) . [ 2 ] [ 3 ] 1 ג . עוצמת הזרם בערכה המוחלט הולכת וגדלה כפונקציה של הזמן, לפי הביטוי בסעיף הקודם . א . ב . ראו גרף . . 261 ב . עבור השטף גדל . לפי חוק לנץ, הזרם המושרה יוצר שטף המנוגד לשטף החיצוני, כלומר פנימה אל תוך הדף . לפי כלל יד ימין נקבל שזרם בכיוון השעון ייצור שדה מגנטי מושרה בכיוון פנימה . עבור אין שינוי בשטף, לכן גם אין זרם . עבור השטף קטֵן . לפי חוק לנץ, הזרם המושרה יוצר שטף בכיוון השטף החיצוני, כלומר החוצה מן הדף . לפי כלל יד ימין נקבל שזרם נגד כיוון השעון ייצור שדה מגנטי מושרה בכיוון החוצה . ג . בזמן ] t = 12 [ s ההספק המתפתח שווה לאפס ( אין זרם ) . בזמן ] t = 22 [ s ההספק המתפתח שווה . ד . הגרף של הכא"מ לא ישתנה . ההספק ישתנה . פרק - 74 Fig K NM BA D C v פרק - 75 Fig V ] [ ε 4 - 10 . 57 . 1_ 4 - 10 . 92 . 3 t [ s ] 20 10 24

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר