עמוד:426

426 פתרונות חלק ג - פרק 18 ג . [ 1 ] [ 2 ] 25 . 12 . מאחר שהשדה החוצה גדֵל, כיוון הזרם המושרה צריך [ 3 ] ] A [ 06 . 3 להיות בכיוון השעון, כך שכיוון השדה המגנטי שהוא יצור יהיה פנימה, לפי כלל יד ימין . א . . 191 1 ב . [ 1 ] [ 2 ] בכיוון השעון לפי חוק לנץ . 1 ג . כלפי מעלה במקביל למישור המשופע . 11 1 ד . [ 1 ] מהירות תנועת המוט תהיה קטנה מזו שהייתה לו כשהוא נע במהירות קבועה, כי הזווית בין המהירות לשדה היא כעת ° 90 לכן הכא"מ המושרה יגדל, מכאן שהזרם המושרה יגדל ולכן הכוח יגדל . מאחר שהכוח מנוגד לכיוון המהירות, המהירות תקטן . [ 2 ] השטף יגדל . הזווית בין השדה המגנטי לאנך למשטח היא עתה ° 0 ( לעומת ° 53 ) , השטף נתון בביטוי : , לכן הוא גדל . א . אין זרם, אין שינוי בשטף המגנטי . . 201 ב . השדה המגנטי החוצה גדל, לכן הזרם המושרה ייצור שדה פנימה שכיוונו מ - B ל - A , לפי כלל יד ימין . ג . השדה המגנטי החוצה קטן, לכן הזרם המושרה ייצור שדה החוצה שכיוונו מ - A ל - B , לפי כלל יד ימין . ד . השדה המגנטי פנימה גדל, לכן הזרם המושרה ייצור שדה החוצה שכיוונו מ - A ל - B , לפי כלל יד ימין . ה . השדה המגנטי החוצה גדל, לכן הזרם המושרה ייצור שדה פנימה שכיוונו מ - B ל - A , לפי כלל יד ימין . ו . אין זרם, אין שינוי בשטף המגנטי . א . ב . כיוון הזרם הוא מ - D ל - E . השטף דרך המסגרת החוצה גדל, וכדי ליצור שטף פנימה המנוגד . 211 לשינוי בשטף ( לפי חוק לנץ ) , הזרם במסגרת יהיה בכיוון השעון, לפי כלל יד ימין . ג . דרך א : דרך ב : שטח A ברגע ( t' > t ) של המשולש שווה השוקיים : 1 ד . עוצמת הזרם בערכה המוחלט הולכת וגדלה כפונקציה של הזמן, לפי הביטוי בסעיף הקודם . 1א . בשלב הראשון כוח הכובד פועל כלפי מטה וכוח מגנטי מושרה פועל כלפי מעלה . הכוח השקול קטן כי . 221 כוח הכובד קבוע ואילו הכוח המושרה גדל כתלות במהירות הגוף . בשלב השני פועל רק כוח הכובד, ולכן הכוח השקול קבוע . בשלב השלישי כוח הכובד פועל כלפי מטה וכוח מגנטי מושרה פועל כלפי מעלה . הכוח השקול קטן כי כוח הכובד קבוע ואילו הכוח המושרה גדל כתלות במהירות הגוף . ב . בשלב הראשון זורם זרם במסגרת בכיוון השעון, לפי חוק לנץ . בשלב השני לא זורם זרם במסגרת כי אין שינוי בשטף . בשלב השלישי זורם זרם במסגרת נגד כיוון השעון, לפי חוק לנץ . ג . ד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר