עמוד:425

425 פתרונות חלק ג - פרק 18 א . לפי כלל יד ימין, על המטענים החיוביים שבמוט פועל כוח בכיוון מ - N ל - M , לכן הזרם דרך הנגד R זורם . 141 S , גודלו : . P ל - 1 מ - 1 1 ב . [ 1 ] [ 2 ] F שווה לכמות החום המתפתחת בנגד R באותו פרק זמן . [ 3 ] עבודת הכוח 1 ג . לפי כלל יד ימין, על המטענים החיוביים שבמוט פועל כוח בכיוון מ - M ל - N , לכן הזרם דרך הנגד R זורם P . S ל - 1 מ - 1 1 ד . 2 015 . 0 F , הדרושה לקיומה של תנועה זו באזור ,2 גדולה מכמות החום המתפתחת בנגד R , 11 ה . עבודתו של הכוח 2 מכיוון שלמוט נוספה אנרגיה קינטית . א . ב . כיוון הזרם הוא מ - R ל - S , לפי כלל יד ימין . . 151 ג . כלפי מעלה . ד . א . . 161 ב . לפי חוק לנץ, נגד כיוון השעון . השטף של השדה המגנטי בכיוון החוצה דרך המסגרת קטֵן, לכן ייווצר בה זרם מושרה המנוגד לשינוי בשטף ( לפי חוק לנץ ) . ג . ד . לא יזרום זרם כי אין שינוי בשטף המגנטי דרך המסגרת . א . לפי כלל יד ימין : מ - P ל - Q . . 171 ב . תנועה בתאוצה משתנה עד שהכוח המושרה משתווה בגודלו לכוח הכובד . במצב זה המוט מגיע למהירות מקסימלית, ולאחר מכן נע בתנועה קצובה . F , ומתקבל : . ג . במצב שבו המוט מגיע למהירותו המרבית מתקיים mg = מושרה ד . ( מתקיים : ) . 1 1 ה . [ 1 ] ימינה . הכוח ההתחלתי : , לפי החוק השני של ניוטון : . [ 2 ] כשהחוט נקרע, המוט מתחיל לנוע ימינה . לפי כלל יד ימין נוצר כא"מ מושרה המנוגד לכא"מ החיצוני . תהיה זרימה עד שהכא"מ המושרה יהיה שווה בגודלו לכא"מ החיצוני, ואז הזרימה תיפסק . במצב זה המהירות תהיה : . א . [ 1 ] בגלל תנועת המוט מתקבל כא"מ מושרה תנועתי . . 181 [ 2 ] המעגל הוא פתוח ולכן אין זרם מושרה . ב . [ 1 ] לפי כלל יד ימין, כיוון הכא"מ כבתרשים, ולכן כיוון הזרם מ - A ל - B ( בכיוון השעון ) , ולכן גם מ - D ל - C ( בכיוון השעון ) . גודלו : [ 2 ] לפי כלל יד ימין, הכוח המושרה פועל בכיוון שמאלה . כדי ששקול הכוחות יהיה אפס והמוט ינוע במהירות קבועה, הכוח החיצוני פועל בכיוון ימינה . [ 3 ] , הכוח קבוע כי כל הגדלים הם פרק - 73 Fig F v B F I B CA DB קבועים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר