עמוד:424

424 פתרונות חלק ג - פרק 18 vBL , כיוונו מ - M ל - N ( בכיוון השעון ) , לפי כלל יד ימין . . 81 I א . = R ב . ( כאשר ) . ג . , כיוונו מ - N ל - M ( נגד כיוון השעון ) , לפי כלל יד ימין . א . [ 1 ] כיוון הזרם במוט הוא מ - A ל - B על פי הדקי מקור המתח . עוצמת הזרם . . 91 [ 2 ] השדה המגנטי מפעיל על המוט כוח מגנטי ימינה ( לפי כלל יד ימין ) . מאחר שהמוט במנוחה, הכוח החיצוני פועל בכיוון שמאלה וגודלו : . 1 1 ב . [ 1 ] המוט ינוע ימינה בכיוון הכוח המגנטי . [ 2 ] עוצמת הזרם תקטן כי כתוצאה מתנועת המוט ייווצר כא"מ מושרה בכיוון מ - B ל - A ( הפוך לכיוון הזרם המקורי ) , ולכן הזרם יקטן ( לפי חוק לנץ או כלל יד ימין ) . [ 3 ] 11 1 ג . [ 1 ] עוצמת הזרם תגדל כי ייווצר כא"מ מושרה שמצטרף לכא"מ של המקור ( לפי חוק לנץ או כלל יד ימין ) . [ 2 ] א . t 8 ב . ] A [ 4 ג . מ - A ל - B , מ - D ל - C , מ - F ל - E . ד . ] A [ 33 . 6 . 101 א . , . 111 1 ב . הכוח הגורר גדל כי הכוח המושרה הפועל בכיוון המנוגד לו גדל . 1 ג . 5 . 9 ( ראו תרשים ) . 1 ד . ] I = 4 [ A ימינה במוט, לפי כלל יד ימין ( ראו תרשים ) . ה . משפט 2 א . ב . שמאלה במוט, לפי כלל יד ימין . ג . . 121 ד . הכוח הגורר F גדל . הכא"מ המושרה והזרם המושרה גדלים כי המהירות גדלה, וכתוצאה מכך גדל גם הכוח המושרה הפועל בכיוון המנוגד ל - F . 1 ה . ו . א . . 11 ב . חיתוך עם ציר ה - x : מהירות מקסימלית . חיתוך עם ציר ה - y : תאוצה מקסימלית ( תאוצת הכובד g ) . ג . ] A [ 8 נגד כיוון השעון . ד . גרף 4 . תאוצת המוט במהלך נפילתו הולכת וקטנה, עד שהיא שווה לאפס . לכן גם קצב הגידול במהירות המוט קטן, עד הגעה למהירות קבועה . מאחר שהזרם משתנה ביחס ישר למהירות, קצב גידולו בהתחלה ילך ויקטן, ואחר כך הזרם יהיה קבוע . פרק - 71 Fig F FB mg BI F B mg B F I [ [ a m s 2 v g v max = 10 s [ [ m ƩF ma mg ma mg ma mg ma g . . m a .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר