עמוד:423

423 פתרונות חלק ג - פרק 18 פתרונות לתרגילים פרק 18 11 א . מטענים חיוביים יצטברו בקצהו התחתון של המוט B . לפי כלל יד ימין, כיוון השדה המגנטי שהתיל יוצר . 11 במקום שבו נמצא המוט הוא החוצה וכיוון המהירות הוא ימינה, לכן כיוון הכוח על מטען חיובי הוא כלפי מטה . ב . הכא"מ הוא קבוע כי כל הגדלים הם קבועים ( v , B, L ) , ומאחר שאין זרם לא פועל כוח . ג . מטענים חיוביים יצטברו בקצהו השמאלי של המוט B . לפי כלל יד ימין, כיוון השדה המגנטי שהתיל יוצר במקום שבו נמצא המוט הוא החוצה וכיוון המהירות הוא כלפי מטה, לכן כיוון הכוח על מטען חיובי הוא שמאלה . ד . הכא"מ אינו קבוע כי עוצמת השדה המגנטי תלויה במרחק, ומאחר שהמרחק קטן, עוצמת השדה המגנטי גדלה ולכן גודל הכא"מ המושרה גדֵל . בזמן השינוי של הכא"מ המושרה נוצרים זרמים ולכן גם יפעל כוח מושרה כלפי מעלה, ומכאן שיש 1להפעיל 1כוח 1חיצוני 1כלפי 1מטה כדי שהמוט ינוע במהירות קבועה . 1 א . בשלב הראשון ובשלב השלישי . בשלב הראשון גם המהירות משתנה וגם הזווית בין המהירות לשדה . 21 המגנטי שונה מאפס או מ - ° 180 . בשלב השלישי יש מהירות והזווית בין המהירות לשדה המגנטי שונה מאפס או מ - ° 180 . 1 1 ב . בשלב השני . הזווית בין המהירות לשדה המגנטי שווה לאפס . 1 1 ג . בשלב הראשון ובשלב השלישי הקצה הקרוב של הכנף טעון במטען חיובי כי כיוון הכוח שהשדה מפעיל על מטען חיובי הוא החוצה מהדף, לפי כלל יד ימין . ד . ] T [ 5 - 10 ∙ 21 . 5 1 א . [ 1 ] מ - B ל - A ( בכיוון השעון ) . [ 2 ] שמאלה . . 1 1 1 ב . [ 1 ] המוט ימשיך לנוע שמאלה עד שייעצר . [ 2 ] מהירות המוט תקטן, לכן הכא"מ המושרה יקטן והזרם יקטן . 1 1 ג . [ 1 ] שמאלה . [ 2 ] ימינה . א . ב . בנגד R : מ - S ל - T , בנגד R 3 : מ - P ל - Q . . 41 ג . לפי כלל יד ימין, בכיוון מ - N ל - M . ד . , ה . על המוט פועל כוח מושרה בכיוון שמאלה ( לפי כלל יד ימין ) , לכן יש להפעיל כוח השווה בגודלו בכיוון ימינה . 1 א . , ב . לפי כלל יד ימין בכיוון מ - A ל - B . . 51 1 1 ג . ] F = 0 . 0625 [ N ימינה, לפי כלל יד ימין . א . לפי כלל יד ימין, כיוון הכוח הפועל על מטען חיובי במוט הוא מ - M ל - N . . 61 ב . הוא מ - B ל - A , הוא מ - C ל - D ( בהתאם לכיוון הזרם במוט ) . 11 1 ג . , השדה המגנטי מפעיל על המוט נושא הזרם כוח מגנטי בכיוון שמאלה ( לפי כלל יד ימין ) . מאחר שהתנועה היא קצובה, נדרש כוח חיצוני השווה בגודלו לכוח המגנטי ומנוגד בכיוונו כדי לקיים את התנועה . 11 א . הכא"מ הנוצר במוט הנע בשדה מגנטי נתון בביטוי : . כל הגדלים קבועים פרט לאורך . 71 המוט הקטֵן עם הזמן, לכן הכא"מ קטֵן עם הזמן . ב . ג . , הכיוון הוא מ - B ל - A לפי כלל יד ימין .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר