עמוד:422

422 פתרונות חלק ג - פרק 17 א . ] A [ 5625 . 1 בכיוון מ - B ל - A . ב . ] A [ 5625 . 1 בכיוון מ - A ל - B . ג . ] A [ 78 . 0 בכיוון מ - B ל - A . . 181 FB ב . על פי כלל יד ימין מ - Q ל - P . . 191 T 2 mg α א . 1 ג . ד . נמצא ביחס ישר לעוצמת הזרם I . ה . ] B = 0 . 05 [ T א . כלפי מטה . ב . יוצא מהדף ( הפוך לזרם בתיל CD ) . ג . ] I = 61 . 74 [ A . 201 ד . לא ייתכן, לא יהיה כוח שיאזן את משקל החוטים . ה . [ 1 ] הזווית תגדל ( הכוח כלפי חוץ על כל תיל יגדל ) . [ 2 ] לא ישתנה ( על מטען הנע במקביל לשדה מגנטי לא פועל כוח ) . פרק - 64 Fig FB mg O 5 Tcos α 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר