עמוד:421

421 פתרונות חלק ג - פרק 17 א . כיוון הכוח השקול מהתיל הוא ימינה . הסבר : כיוון השדה המגנטי שהתיל יוצר באזור שבו נמצאת המסגרת . 111 הוא החוצה מתוך הדף, וכיוון הכוח נקבע לפי כלל יד ימין, על פי כיווני השדה המגנטי והזרם . על MN הכוח פועל ימינה ועל QP שמאלה . מאחר ש - MN קרוב יותר לתיל, הכוח ימינה גדול יותר . F מבטלים זה את זה ( לכל נקודה על תיל NP יש נקודה באותו מרחק גם בתיל MQ , F ו - MQ הכוחות NP שעליה פועל כוח באותו גודל אבל בכיוון מנוגד, ולכן השקול שלהם הוא אפס ) . ב . ( בכיוון ימינה ) . א . התיל QS יוצר שדה שכיוונו מחוץ לדף על פי כלל יד ימין . . 121 ב . על התיל AB פועל כוח הכבידה ( כלפי מטה ) והכוח המגנטי ( כלפי מעלה ) . 1 ג . ] I = 44 . 72 [ A ד . התיל QS יוצר שדה שכיוונו מחוץ לדף . כדי לחזק את הכוח המגנטי על תיל AC , כיוונו של השדה החדש צריך להיות גם כן מחוץ לדף . ה . א . 29 בזווית 8 . 21 מתחת לציר ה - x השלילי . . 11 ב . הכוח השקול שלהם מתאפס מאחר שהכוחות שווים זה לזה בגודל ושונים במגמה . א . . 141 61 Fig XY N mg FB Q 11 ב . מ - Y ל - X . הסבר : הכוח פועל על המגנט כלפי מטה, לכן על התיל הכוח פועל כלפי מעלה . מאחר שהזרם בתיל הוא בכיוון פנימה, על פי כלל היד הימנית השדה יהיה בכיוון שמאלה . ג . ] F = 0 . 2 [ N כלפי מעלה . ד . ] B = 1 [ T ה . המאזניים לא יישארו מאוזנים . א . שמאלה . 5 15 ב + ג . הכוח המגנטי השקול הפועל על המסגרת שווה לאפס בשני הסעיפים . השדה המגנטי באזור שבו נמצאות הצלעות AC ו - BD הוא במקביל לזרם, לכן על צלעות אלה לא פועל כוח מגנטי . בצלעות AB ו - CD השקול הוא אפס, כי לכל נקודה על הצלע AB יש נקודה במרחק זהה גם בצלע CD , שעליה פועל כוח באותה עוצמה אבל בכיוון נגדי, ולכן השקול שלהם הוא אפס . אין צורך להתחשב בכוחות המגנטיים שצלעות המסגרת מפעילות זו על זו כי הכוח השקול שלהם מתאפס, מאחר שהכוחות שווים זה לזה בגודל ושונים במגמה . א . ב . צלעות צדדיות : , צלע מרכזית : ג . החוצה מהדף . 5 16 א . ] F = 0 . 3 [ N כלפי מעלה . ב . מ - Y ל - X . ג . ] A [ 75 . 0 ד . ] N [ 6 . 0 5 17 ה . יש להוסיף משקולת ל - M ( במצב זה לא פועל הכוח המגנטי ומשקל המסגרת גדול ממשקל המשקולת M ) . I F B

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר