עמוד:420

420 פתרונות חלק ג - פרק 17 פתרונות לתרגילים פרק 17 א . ב . . 11 1א . ב . ] m [ 51 . 0 . 21 1ג . . תדירות מתח החילופין שווה לתדירות הסיבוב של המטען . ד . 2,000 סיבובים . ה . [ 1 ] להגדיל את B פי 2 . [ 2 ] להקטין את תדירות מתח החילופין f פי 2 . א . ב . ג . ד . . 1 א . ב . , ג . . 41 א . החוצה . ב . פנימה . ג . שמאלה . ד . החוצה . ה . למעלה . ו . לא פועל כוח . . 51 א . ] A [ 66 . 6 , מ - A ל - B . ב . [ 1 ] ] A [ 8 , מ - A ל - A ] ] 2 [ . B [ 33 . 5 , מ - A ל - B . . 61 א . ] kg [ 72 . 0 ב . ] N [ 2 . 5 ג . ] A [ 5 . 4 ימינה . . 71 א . Ω 10 ב . ] A [ 15 ג . ] N [ 36 ימינה . . 81 א . מ - X ל - Y ( הכוח פועל על התיל כלפי מטה, מאחר שהזרם בקטע התיל שאורכו L הוא בכיוון פנימה, ועל . 91 פי כלל היד הימנית השדה יהיה בכיוון ימינה ) . ב . ג . [ 1 ] [ 2 ] בכיוון שמאל, בכיוון ימין, בכיוון שמאל . . 101 פרק - 60 Fig F [ N ] 5 . 0 4 . 0 3 . 0 2 . 0 1 . 0 0 I [ A ] 5 4 3 2 1 0

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר