עמוד:419

419 פתרונות חלק ג - פרק 16 א . מטען החלקיקים הוא חיובי ( לפי כלל יד ימין ) בצאתם מהלוחות . . 171 ב . כיוון השדה החשמלי הוא מ - N ל - M . היות שהכוח החשמלי פועל כלפי מעלה בניגוד לכוח המגנטי, כיוון הכוח הוא בכיוון השדה על מטען חיובי . ג . ד . יש להקטין את E ואת B באותו היחס . א . כלפי מעלה, על פי כלל יד ימין . ב . ג . ] t = 0 . 628 [ s . 181 ד . לא, הכוח המגנטי פועל במאונך לכיוון ההתקדמות ולכן אינו מבצע עבודה . ה . [ 1 ] לא . הכוח המגנטי מאונך לשדה המגנטי ולכן מקביל למגרש המלבני . [ 2 ] לא . אין שינוי כוחות בציר האנכי, לכן זמן ההגעה לקרקע זהה לזה של זריקה משופעת ללא שדה מגנטי . 4 - 10 ∙ 1375 . 1 = PQ = R ג . . 191 4 - 10 ∙ 1375 . 1 = R ב . ] m [ א . ] m [ א . תנועה בורגית עם פסיעה גדלה פנימה ( בכיוון השדה החשמלי ) . . 201 p 5 - 10 ∙ 73 . 7 = 2 p ד . ] m [ 5 - 10 ∙ 57 . 2 = 1 ב . ] m [ 031 . 0 ג . ] m [

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר