עמוד:417

417 פתרונות חלק ג - פרק 16 א . כיוון השדה המגנטי הוא בכיוון z + . במצב זה יפעל על הפרוטונים ( על פי כלל יד ימין ) כוח מגנטי כלפי . 61 מטה, שיאזן את הכוח החשמלי הפועל בכיוון השדה החשמלי ( מעלה ) . גודלו : ] B = 0 . 01 [ T . 1 ב . כיוון השדה המגנטי גם הפעם הוא בכיוון z + . במצב זה יפעל על האלקטרונים ( על פי כלל יד ימין ) כוח מגנטי כלפי מעלה שיאזן את הכוח החשמלי הפועל נגד כיוון השדה החשמלי ( מטה ) . גודלו : ] B = 0 . 01 [ T . א . במקרה א המטען יבצע תנועה לאורך קו בתאוצה . . 71 במקרה ב המטען יבצע תנועה במהירות קבועה לאורך קו ישר המקביל לקווי השדה המגנטי . במקרה ג המטען יבצע אותה תנועה כמו במקרה הראשון . 1 ב . במקרה ד המטען יבצע מסלול בליסטי בציר הניצב לשדה החשמלי, רכיב המהירות ישמור על גודלו וכיוונו, ואילו בציר המקביל לשדה החשמלי המטען מאיץ בתאוצה קבועה . שילוב של שתי התנועות יחד יוצר מסלול בליסטי . במקרה ה המטען יבצע תנועה בורגית בפסיעה קבועה . ציר הבורג מקביל לקווי השדה המגנטי, מישור התנועה המעגלית ניצב לקווי השדה, וכיוון התנועה המעגלית בכיוון השדה . במקרה ו המטען יבצע שילוב של שתי תנועות : תנועה מעגלית במישור הניצב לקווי השדה, ותנועה בתאוצה קבועה בכיוון קווי השדה . שילוב זה יוצר תנועה בורגית ברדיוס קבוע, ופסיעה הולכת וגדלה בכיוון קווי השדה . א . ] R = 0 . 4 [ m ב . ] B = 3 . 612 ∙ 10 - 4 [ T , בכיוון החוצה מתוך מישור הדף . . 81 א . האנרגיה הקינטית לא משתנה, מכיוון שלכוח המגנטי הפועל על חלקיק באלומה אין רכיב בכיוון . 91 המהירות, ולכן המהירות אינה משנה את גודלה . התנע הקווי כן משתנה, מפני ש כיוון המהירות משתנה . ב . [ 1 ] ] R = 0 . 3549 [ m [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] א . [ 1 ] z ] 4 [ – z ] 3 [ + z ] 2 [ – y – . 101 1 ב . ג . ] R = 0 . 0652 [ m ד . ] x = 0 . 072 [ m א . הכוח השקול הפועל על חלקיק הנע בתנועה מעגלית הוא בכיוון מרכז המעגל . . 111 1 1 בשדה 1החשמלי : היות שהחלקיק חיובי, כיוון השדה החשמלי הוא בכיוון הכוח, כלומר השדה החשמלי בכיוון רדיאלי פנימה . בשדה 1המגנטי : היות שהחלקיק חיובי, כיוון השדה המגנטי על פי כלל יד ימין הוא פנימה אל תוך הדף . 1 ב . הכוח החשמלי בכיוון מרכז המעגל, לכן : 1 ג . הכוח המגנטי בכיוון מרכז המעגל, לכן : 1 ד . בשדה החשמלי החלקיק ינוע באותו המסלול עם מגמה הפוכה, כלומר בכיוון תנועת מחוגי השעון . בשדה המגנטי יהיה לחלקיק מסלול מעגלי עם אותה מגמה, כלומר נגד כיוון תנועת מחוגי השעון, אך מרכז אחר . F D C A E B E E E מסלול חדש D C A B E E E F E

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר