עמוד:415

415 פתרונות חלק ג - פרק 15 α y x z א . מחט המצפן סוטה כמתואר בתרשים ד . כאשר זורם זרם חשמלי דרך הסילונית, שורר בסילונית שדה . 191 מגנטי המקביל לציר הסילונית, ומגמתו ימינה . מחט המצפן מתייצבת בכיוון השדה המגנטי השקול . ב . 1 ג . כאשר הגררה של הנגד המשתנה תועבר לכיוון הקצה M הזווית תקטן . מכיוון שההתנגדות השקולה B יקטן בהתאם . במעגל תגדל, הזרם יקטן ולכן i ד . [ 1 ] כדי לאפס את השדה המגנטי השקול בסילונית, נדרש שמגמתו של השדה תהיה כלפי מטה ותהיה שווה לגודל הרכיב האופקי של השדה הארצי שכיוונו כלפי מעלה . לכן ציר הסילונית צריך להיות מקביל לכיוון הרכיב האופקי של השדה המגנטי הארצי . [ 2 ] א . הציבו את הכריכה במצב א . משני התילים קווי השדה נכנסים לתוך הדף בנקודה P ( לפי כלל יד ימין ) , . 201 צריך שהכריכה תיצור שדה מגנטי החוצה . 1 ב . כריכה במישור הדף שמרכזה בנקודה P וזורם בה זרם בכיוון הפוך לכיוון תנועת מחוגי השעון, תיצור שדה מגנטי הופכי לשדה התילים שיבטל אותם . ג . גודל השדות של שני התילים פנימה צריך להיות שווה בגודלו לגודל השדה של הכריכה בכיוון החוצה מהדף . ד . פנימה בכיוון x – : שמאלה בכיוון y + : צ α ΕΒ ΙΒ 4 10 256 . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר