עמוד:412

412 A . ב . ] C = 6 01· - 3 [ F 14 . א . מתאים לזרם שנמדד על ידי מד - הזרם 1 R . ד . ] J [ 3 . 0 , אינה תלויה ב - 2 6 . 1 ] t [ s 2 . 19 ln ( I ) 1 . 1 6 ג . R = 3219 . 4 Ω ] 2 [ V 15 . א . בהתאם לחוק אוהם כופלים שני אגפים ב - R . ב . [ 1 ] ] C = 12 [ V I I , ברגע ] A ] : t = 20 [ s [ 3 - 01· 074 . 1 = 20 [ 3 ] ברגע פתיחת המפסק : ] A [ 3 - 01· 727 . 3 = 0 ג . המטען הכולל קטן כאשר הקיבול קטן והמתח קבוע . Q = 0 . 06384 [ C ] , C = 2 . 66 01· - 3 [ F ] , τ = 8 [ s ] , R = 3000 Ω , ε = 24 [ V ] , I 16 . א . ] A [ 3 - 01· 8 = 0 U . ג . [ 1 ] גדל [ 2 ] לא משתנה [ 3 ] לא תשתנה [ 4 ] לא משתנה C = CV2 ב . תגדל : 2 I ב . ] C = 3 . 75 01· - 3 [ F 17 . א . ] t = τ ) = 1 . 85 01· - 3 [ A ( ג + ד . V V5 = 8 [ V ] , V ד . ] VA = 40 [ V ] , V20 = 32 [ V ג . 0 = VC5 = VB ב . ] C20 = 40 [ V V = 5 18 . 1 א . 0 = 20 V VB = 8 [ V ] , V ו . ] C5 = 8 [ V ] , VA = 8 [ V ה . ] C20 = 32 [ V U C20 = 0 . 016 [ J ] , UC5 = 1 . 6 01· - 4 [ J ] ] 2 [ UC20 = 0 . 01024 [ J ] , U ז . [ 1 ] ] C5 = 4 01· - 3 [ J 19 . א . ] V [ 8 = ε ב . ] C = 6 . 25 01· - 3 [ F ג . ] Q = ε·C = 0 . 05 [ C , לפי השטח : ] C [ 05 . 0 = 500 · ) 10 / 5 ( · 3 - 01· ) 10 / 2 ( R R ב . ] s [ 10 = τ ג . ] C = 0 . 01 [ F ד . Ω 400 = 1 20 . א . Ω 1000 = 2 ה . Q = - 0 . 2 [ C ] : B, Q = 0 . 2 [ C ] : A ו . מ - C ל - D . V [ V ] t [ s ] I [ mA ] 5 t [ s ] 0 20 0 412 פתרונות חלק ב - פרק 14

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר