עמוד:409

409 פתרונות לתרגילים פרק 13 1 . 11 א . ] F [ 11 - 01· 106 . 1 ב . יגדל פי 2 ג . [ 1 ] ] J ] ] 2 [ 1 . 3275 01· - 10 [ C [ 10 - 01· 97 . 3 - 2 . 11 א . ] F [ 8 - 01· 58 . 2 ב . ] J [ 5 01· 2836 . 8 ג . ] N [ 15 - 10 ∙ 6 . 1 ד . ] A [ 32 . 10 . 11 א . ] V [ 6 01· 1 ב . ] C [ 30 ג . ] J [ 6 01· 15 ד . ] W [ 9 01· 5 . 7 4 . 11 א . [ 1 ] [ 2 ] אין שינוי [ 3 ] [ 4 ] ב . [ 1 ] אין שינוי [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] N [ 5 01· 36 . 3 ב . ] V [ 29 . 672 ג . [ 1 ] ] V [ 92 . 738 ( רמז : השדה והמטען לא השתנו ) . [ 2 ] ] N [ 02 . 0 5 . 11 א . ] C 6 . 11 א . תרשים א ( רמז : הלוח התחתון צריך להיות טעון חיובית כדי להפעיל על הטיפה כוח כלפי מעלה ) . ב . תישאר במקומה ( רמז : בין לוחות קבל השדה הוא אחיד ) . ד . במצב מנוחה : בתאוצה : mg FE ג . ה . ] m [ 2 . 0 ו . ז . הטיפה תנוע בתאוצה שגודלה . 4 - 01· 25 . 1 [ 2 ] ] J ] ] 3 [ 0 . 1 [ J [ 2 . 0 7 . 11 א . [ 1 ] האנרגיה האגורה בקבל [ 2 ] ב . [ 1 ] ] C ] R F ] C2 = 0 . 03 [ m ] C [ 12 - 01· 33 . 3 = 2 8 . 11 א . ] F [ 12 - 01· 55 . 5 = 1 Q Q2 = 1 . 665 01· - 9 [ C ] Q אחרי : ] C [ 9 - 01· 775 . 2 = 1 ב . לפני : ] C [ 9 - 01· 44 . 4 = 1 C F ] R [ 11 - 01· 776 . 1 = 1 9 . 11 א . ] m [ 08 . 0 = 2 Q Q2 = 1 . 0656 01· - 8 [ C ] Q אחרי : ] C [ 8 - 01· 1312 . 2 = 1 ב . לפני : ] C [ 8 - 01· 1968 . 3 = 1 R m ] C [ 08 . 0 = 3 ג . ] F [ 12 - 01· 88 . 8 = 3 10 . ( רמז : שני הקבלים הימניים מחוברים בטור והם במקביל לקבל השמאלי ) . V Q2 = 2 [ V ] , V1 = 4 [ V ] , V ב . ] Q1 = Q3 = 6 [ V = 2 11 . 11א . ] F [ 6 - 01· 12 = 3 V ג . V 5 . 5 = ε V , V1 = 3 V , V 5 . 1 = 2 12 . 11א . VC 3 ב . V = 3 V ב . ] J [ 3 - 01· 776 . 7 V ] , V [ 9 = 2 1 . 11א . ] V [ 27 = 1 Q ב . ] J [ 3 - 01· 5 . 4 C ] Q [ 5 - 01· 6 = 2 14 . 11א . ] C [ 4 - 01· 4 . 2 = 1 Q Q2 = 12 . 8 [ V ] , Q1 = 3 . 2 [ V ] , V1 = 3 . 2 [ V ] ] 2 [ V2 = 12 . 8 [ V ] , V2 = 6 . 4 01· - 5 [ C ] , V1 = Q = 1 15 . 11א . [ 1 ] ] C [ 5 - 01· 4 . 6 = 2 Q Q1 = V1 = 3 . 2 01· - 4 [ C ] , V2 = 8 01· - 5 [ C ] , Q ג . ] V1 = 3 . 2 01· - 4 [ C ] , V2 = 8 01· - 5 [ C ] , Q2 = 16 [ V = 1 ב . [ 1 ] ] V [ 16 = 2 3 - 01· 728 . 1 V ב . ] J [ V ] ] 2 [ Q2 = V1 = 16 [ V ] , V [ 8 = 3 C ] , Q3 = 8 01· - 5 [ C ] , Q [ 5 - 01· 4 . 6 = 2 16 . 1 1א . [ 1 ] ] C [ 4 - 01· 44 . 1 = 1 d d 2 d 2 409 פתרונות חלק ב - פרק 13

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר