עמוד:408

408 4 . 1 לפי חוק הזרמים בצומת B : עבור העניבה העליונה ( הקפה נגד כיוון השעון ) : עבור העניבה התחתונה ( הקפה נגד כיוון השעון ) : I R2 = 0 . 66 [ A ] , I ב . ] R1 = 0 . 22 [ A ,Ω 30 = 1 5 . 1 א . 11Ω 2 = 2 V 6 . 11 א . ] AB = 7 . 4 [ V ב . Ω 6 = y = 0 . 3 [ m ] , x = 0 . 9 [ m ] , R ( רמז : יש לבטא את ההתנגדויות באמצעות האורכים ) I ד . Ω 36 . 40 I , דרך התיל : ] A [ 183 . 0 = 2 ג . דרך הנגדים : ] A [ 616 . 0 = 1 V V2 = 10 [ V ] , V ב . ] V [ 19 = 1 7 . 11 א . ] AB = 13 [ V V V2 = 20 [ V ] , V3 = 2 [ V ] , V ב . ] V [ 38 = 1 8 . 11 א . ] AB = - 12 [ V 9 . 11 א . ] A [ 846 . 0 ב . ] A [ 3846 . 0 ג . ] A [ 4615 . 0 ד . הזרם ברכיב מסוים הוא הסכום האלגברי של הזרמים ברכיב זה, הנוצרים בגלל כל מקור לחוד, כאשר יתר המקורות מקוצרים . 10 . 11א . , ב . ג . I1 I2 I3 AB R1 = 5 Ω ε 1 = 15 [ V ] V ] [ 30 = 3 ε V ] [ 20 = 2 ε R3 = 20 Ω R2 = 10 Ω ε ’ ε ε 3 R R R3 R 2 b a 408 פתרונות חלק ב - פרק 12

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר