עמוד:397

397 פתרונות חלק א - פרק 4 א . ב . ג . . 151 1א . אם מתייחסים אל שני המטענים כמערכת אחת, הכוח החשמלי ביניהם הוא כוח פנימי . מכאן שאין כוחות . 161 חיצונים הפועלים על המערכת ומתקיים שימור תנע במערכת . ב . הכוח היחיד הפועל במערכת הוא הכוח החשמלי בין שני המטענים שהוא כוח משמר, לכן האנרגיה הכוללת נשמרת . 1 ג . 1 ד . משוואת שימור אנרגיה : משוואת שימור תנע : q . . 171 q , או ] m [ 12 . 0 ימינה מ - 1 א . ] m [ 06 . 0 שמאלה מ - 1 ב . לא, מכיוון שהפוטנציאל הוא גודל סקלרי והסכום לא יכול להתאפס . ג . המטענים חייבים להיות שוני סימן . ד . שני המטענים חייבים להיות הפוכים בסימנם ושווים בגודלם . א . ב . ג . המהירות קטנה בגודלה והתאוצה גדלה בגודלה . . 181 א . . 191 ב . ג . א . ב . ג . . 201

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר