עמוד:396

396 פתרונות חלק א - פרק 4 r ד . ] V [ 12 . 11 A = 0 . 6 [ m ] , r א . ] V [ 54 ב . ] V [ 54 ג . ] B = 1 . 2 [ m א . 1 111111111111ב . 11 Q = - 1 . 414 q . 21 א . ב . . 1 א . ב . . 41 א . , ב . . 51 ג . מקור האנרגיה הוא האנרגיה הפוטנציאלית הכובדית של הטיפות . kQ 654 . 0 – ג . . 61 א . ב . a kq 2 65 . 5 . 71 א . ב . a א . ] J [ 405 . 0 ב . ] J [ 274 . 0 ג . . 81 א . ב . ג . . 91 1א . בזווית של ° 44 . 69 מתחת לציר ה - x החיובי . . 101 ב . ג . ד . ה . א . ב . ג . ד . . 111 א . ב . ג . ד . . 121 א . ב . ג . [ 1 ] [ 2 ] . 11 א . ב . ג . . 141 פתרונות לתרגילים פרק 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר