עמוד:395

395 פתרונות חלק א - פרק 3 תשובה [ 2 ] . השדה השקול בכיוון שמאלה עקב המטען החסר ברווח . . 161 תשובה [ 2 ] . בגלל הקיטוב בכדור, בצד הקרוב למטען יושרה בכדור מטען ההפוך בסימנו לזה של המטען q ולכן . 171 תתקבל משיכה . א . תשובה [ 4 ] ב . [ 2 ] בנקודה B ג . [ 1 ] ו - [ 3 ] בנקודות A ו - C . . 181 א . על השפה הפנימית של הקליפה q – ועל השפה החיצונית q + , כך שהשדה בתוך הקליפה יהיה אפס . . 191 1 ב . [ 1 ] לא ישתנה : הקליפה היא ניטרלית ולכן אינה יוצרת שדה מחוצה לה, ורק המטען הנקודתי q + יוצר שדה . [ 2 ] לא ישתנה . לפי חוק גאוס הקליפה אינה יוצרת שדה, והשדה מושפע רק מהמטען הנקודתי q + . א . על השפה הפנימית של הקליפה Q 2 – ועל השפה החיצונית Q 2 – , כך שהשדה בתוך הקליפה אפס . . 201 1 ב . , , ,

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר