עמוד:394

394 פתרונות חלק א - פרק 3 פתרונות לתרגילים פרק 3 א . ] C [ 9 - 01· 11 . 7 ב . ג . 0 . 11 א . ] C [ 7 - 01· 88 . 1 - ב . ג . ] N [ 3 - 01· 384 . 3 . 21 א . האלקטרון יגביר מהירותו לעבר הלוח בתאוצה קבועה בקו ישר . . 1 1 ב . ג . ] s [ 9 - 01· 547 . 3 א . מהלוח החיובי לעבר הלוח השלילי ב . ג . ] s [ 8 - 01· 2 . 41 א . תשובה [ 4 ] - כדורים C ו - D לא ייטענו . עקב הקיטוב כדור A ייטען במטען שלילי וכדור B במטען חיובי . . 51 ב . תשובה [ 4 ] - כל ההיגדים נכונים . כשיקרבו את הכדורים A ו - B לכדור D ( שאינו טעון ) , ייווצר בו קיטוב ובצד הקרוב ל - A או ל - B יושרה מטען ההפוך בסימנו לסימנם, ולכן תתקבל משיכה . כשיקרבו את כדור C שהוא ניטרלי, לא יהיה קיטוב ולכן גם לא תהיה משיכה . תרשים ג . כיוון השדה ימינה, ובשל הקיטוב יצטברו מטענים חיוביים מצדו הימני של הכדור ומטענים שליליים . 61 מצדו השמאלי של הכדור שישנו את כיוון השדה . א . ] N [ 89 . 53 ב . ] N [ 35 . 14 . 71 א . ° 76 ב . ] N [ 13 . 4 . 81 א . ] N [ 577 . 0 ב . ] C [ 7 - 01· 51 . 8 - . 91 א . בכיוון מעלה . ב . בכיוון מעלה . . 101 היגדים [ 2 ] ו - [ 4 ] . בחציו התחתון של הכדור יש יותר מטען מאשר בחציו העליון, לכן השדה השקול במרכז . 111 הכדור הוא לעבר מרכז החור . כיוון השדה במרכז החור הוא ממרכז החור החוצה, כי יש יותר מטען בחלק הכדור שמתחת לחור מאשר מעליו . תרשים ד . בנקודה B כל המטענים שבכדור יוצרים שדה שכיוונו שמאלה, ובנקודה A המטענים שמשמאל . 121 לנקודה יוצרים שדה ימינה, הגדול מהשדה שהמטענים שמימין לנקודה יוצרים בכיוון שמאלה . א . ] m [ 6 . 0 ב . 95 . 0 . 11 א . ] s [ 8 - 01· 172 . 3 . 141 1 ב . האלקטרון : ] s [ 8 - 01· 172 . 3 , הפרוטון : ] s [ 6 - 01· 36 . 1 3 01· 67 . 14 5 01· 29 . 6 , הפרוטון : 1 ג . האלקטרון : . 151

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר