עמוד:393

393 פתרונות חלק א - פרק 2 מרחקו מהמטען Q : . 221 א . mg בכיוון מעלה . ב . בכיוון מטה . ג . המטען שלילי, ד . . 21 א . . 241 ב . ] N [ 4 - 01· 47 . 4 ג . ] m [ 1 א . ב . ג . . 251 ד . [ 2 ] , א . , ב . . 261 מרחקו מהמטען Q : . 271 Q שלילי, ג . ° 45 מעל לציר ה - x השלילי . . 281 Q חיובי, ב . Q3 שלילי, 2 א . 1 א . ב . ג . כאשר 0 = z מתקבל : 0 = F , ולכן גם 0 = E . . 291 E . ד . גרף 4 . רק בו כאשר 0 = z מתקבל 0 = Z

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר