עמוד:392

392 פתרונות חלק א - פרק 2 א . בתרשים א : תנועה בקו ישר ימינה . 171 בתאוצה קבועה . בתרשים ב : תנועה במסלול פרבולה ( כמו בזריקה אופקית ) . בתרשים ג : תנועה במסלול פרבולה ( כמו בזריקה משופעת ) . 1 ב . בתרשים א : המהירות משתנה רק בגודלה, בתרשימים ב ו - ג : המהירות משתנה בגודלה ובכיוונה . א . בתרשים א : שמאלה, בתרשים ב : 0 = E . ב . בתרשים א : חץ ,8 בתרשים ב : חץ 5 . . 181 א . שניהם חיוביים . ב . ג . ] F = 45 . 5 [ N כלפי מעלה . . 191 א . שני המטענים יוצרים שדה שכיוונו שמאלה וגודלו : . 201 ב . המטען השמאלי יוצר שדה שכיוונו שמאלה, והמטען הימני יוצר שדה שכיוונו ימינה : 1ג . בכיוון מטה : ד . קיימת נקודה ( ,0 0 ) . א . המטען השמאלי יוצר שדה שכיוונו שמאלה, והמטען הימני יוצר שדה שכיוונו ימינה : . 211 ב . שני המטענים יוצרים שדה שכיוונו שמאלה וגודלו : ג . בכיוון שמאלה : ד . לא קיימת נקודה . V V V EEE α ג ב א

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר