עמוד:385

מוט מוליך שאורכו ] L = 0 . 4 [ m מסתובב במישור אופקי סביב ציר סיבוב אנכי . 20 rad 5 = ω , ויוצר ⎡ s ⎤ ⎢ ⎣ העובר בקצהו . המוט מסתובב במהירות זוויתית קבועה ⎥ ⎦ מגע עם שתי טבעות מוליכות שמרכזן המשותף על ציר הסיבוב . רדיוס הטבעת R . מישור הטבעות R ורדיוס הטבעת השנייה ] m [ 2 . 0 = 2 הראשונה ] m [ 4 . 0 = 1 מאונך לשדה מגנטי אחיד ] B = 2 [ T . היכן הפוטנציאל החשמלי גדול יותר, ליד ציר הסיבוב או בנקודה כלשהי א . שעל היקף המוט ? נמקו . חשבו את הכא"מ המושרה בין קצות המוט . ב . חשבו את הפרש הפוטנציאלים בין שתי הטבעות . ג . Q 1 2 O ω P 385 פרק 19 יישומים טכנולוגיים וסיכום

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר