עמוד:382

במכונית יש גנרטור לזרם חילופין ) אלטרנטור ( , המורכב מסליל שטוח ובו 300 כריכות מעגליות בקוטר של . 11 ] d = 0 . 15 [ m . הסליל מסתובב בשדה מגנטי קבוע שעוצמתו ] B = 0 . 06 [ T ומבצע 300 סיבובים בדקה ) ראו איור ( . רשמו ביטוי לשטף המגנטי כפונקציה של הזמן . א . רשמו ביטוי לכא"מ המושרה כפונקציה של הזמן . ב . ε ? ג . מהו הכא"מ המקסימלי 0 סרטטו גרף של הכא"מ המושרה כפונקציה של הזמן . ציינו באילו זמנים מישור הסליל ניצב לשדה ד . המגנטי . 3 − 10 ⋅ 30 לאחר 0 = t ? ה . מהו הכא"מ בזמן ] s [ כמה זמן לאחר 0 = t יהיה הכא"מ שווה ] V [ 2 ? ו . מה צריכה להיות תדירות הסיבוב כדי שהכא"מ המקסימלי יהיה ] V [ 30 ? ז . במנורת שולחן יש נורה שהתנגדותה Ω 10 המחוברת . 12 לסליל משני של שנאי אידיאלי בעל 20 כריכות . בסליל הראשי של השנאי יש 400 כריכות, והוא מחובר למתח רשת של ] V [ 230 . מהו המתח על הנורה ? א . מהו הזרם דרכה ? ב . מהו ההספק שהיא צורכת ? ג . מהו הזרם בסליל הראשוני ? ד . N כריכות . הסליל . 13 בסליל ראשי של שנאי אידיאלי יש 1 ε , מחובר למקור זרם חילופין שהכא"מ שלו ] V [ 200 = 1 I . בסליל המשני יש 60 כריכות, והזרם בו הוא ] A [ 5 . 0 = 1 I . ε והזרם 2 הכא"מ הנוצר בו הוא ] V [ 20 = 2 N . א . מצאו את מספר הכריכות 1 I . ב . מצאו את הזרם 2 מצאו את התנגדות הנגד R . ג . פרק - 30 Fig R פרק - 30 Fig R Fig 29 B ω 382 פרק 19 יישומים טכנולוגיים וסיכום

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר