עמוד:380

שתי מסגרות, האחת מעגלית שרדיוסה . 6 ] r = 5 [ cm והאחרת ריבועית שאורך צלעה ] a = 10 [ cm , עשויות מתיל מוליך בעל התנגדות ליחידת אורך . כל אחת מהמסגרות מסתובבת סביב ציר הסימטריה שלה בתדירות של ] f = 50 [ Hz בשדה מגנטי אחיד שעוצמתו ] B = 1 . 5 [ T ) ראו איור ( . חשבו את הכא"מ המושרה המרבי שנוצר בכל אחת מהמסגרות . א . חשבו את עוצמת הזרם המושרה המרבי שנוצר בכל אחת מהמסגרות . ב . סליל ריבועי שקצותיו מחוברים זה לזה ואורך צלעו ] a = 20 [ cm מסתובב . 7 בתדירות של ] f = 5 [ Hz בשדה מגנטי קבוע שעוצמתו ] B = 0 . 1 [ T . מספר הכריכות בסליל הוא 1000 = N והתנגדותו Ω 10 = R ) ראו איור ( . חשבו את השטף המגנטי דרך הסליל כפונקציה של הזמן . א . חשבו את הכא"מ המושרה כפונקציה של הזמן . ב . חשבו את הזרם המושרה כפונקציה של הזמן . ג . חשבו את כמות המטען הנע בזמן של חצי סיבוב בתוך הסליל . ד . לסליל ריבועי אורך צלע ] a = 10 [ cm , מספר כריכות . 8 100 = N , והתנגדות Ω 1 = R . הסליל מסתובב פעם בשנייה סביב ציר הסימטריה, העובר במישור הריבוע ומאונך לקווי שדה מגנטי אחיד שעוצמתו ] B = 0 . 5 [ T . קצות הסליל מחוברים דרך שתי טבעות ופחמים למד - זרם שהתנגדותו R ) ראו איור ( . Ω 5 . 0 = A רשמו ביטוי כללי למתח הרגעי המושרה בסליל . א . חשבו את שיא המתח המושרה ואת שיא עוצמת הזרם ב . במעגל . BB פרק - 25 Fig α פרק - B Fig 26 סליל מסתובב NS RA A 380 פרק 19 יישומים טכנולוגיים וסיכום

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר