עמוד:379

V שתדירותו ] Hz [ 50 נופל על נגד שהתנגדותו Ω 50 = R . . 1 מתח חילופין מרבי ] V [ 311 = 0 מצאו את המתח האפקטיבי של מקור המתח . א . מצאו את ההספק הממוצע הנצרך בנגד . ב . כמה אנרגיה הופכת לחום בנגד זה במשך דקה ? ג . מצאו ביטוי להספק הרגעי . ד . מצאו את ההספק הרגעי המרבי . ה . בגנרטור לזרם חילופין יש סליל שטוח ובו 180 כריכות . הסליל מבצע . 2 50 סיבובים בשנייה . עוצמת השדה המגנטי ] B = 1 . 2 [ T ושטח כל 2 A = 0 . 5 [ m . לגנרטור מחובר מעגל שהתנגדותו הכוללת כריכה ] Ω 12,000 = R . I ? א . ε ומהו הזרם המרבי 0 מהו המתח המרבי 0 רשמו ביטויים למתח ε ולזרם I . ב . I = I ? ג . אם ברגע מסוים 0 = I , כעבור כמה זמן יהיה 0 סליל מלבני שממדיו ] cm ] 3× [ cm [ 6 ושעשוי מ - 2,000 כריכות מסתובב בשדה מגנטי אחיד בקצב של . 3 4,000 סיבובים בדקה . עוצמת השדה המגנטי ] B = 2 [ T . חשבו את הכא"מ המרבי שנוצר בין קצות הסליל . א . מהו המתח האפקטיבי שנוצר בין קצות הסליל ? ב . 2 A = 8 [ cm , מספר כריכותיו 200 = N והתנגדותו Ω 4 = R , מסתובב . 4 סליל מעגלי, ששטח חתך הרוחב שלו ] סביב ציר המאונך לקווי שדה מגנטי שעוצמתו ] B = 4 [ T בתדירות ש ל 2,000 סיבובים בדקה . חשבו את שינוי השטף המגנטי בסליל במשך רבע סיבוב . א . בהנחה כי שינוי זה הוא קבוע, חשבו את המתח המושרה הממוצע בסליל . ב . מד - רוח מסתובב סביב ציר אנכי P ללא חיכוך . אורך זרועותיו ] r = 30 [ cm . 5 כל אחת . על הציר מותקן סליל ריבועי המאונך לציר וסימטרי סביבו ) ראו איור ( . אורך צלע הריבוע ] a = 8 [ cm , מספר הכריכות 1500 = N . נתונים גם עוצמת הרכיב האופקי של השדה המגנטי הארצי ומהירות הרוח . המהירות המשיקית של כפות מד - הרוח היא קבועה ושווה לשליש ממהירות הרוח . מהי המהירות הזוויתית של כפות מד - הרוח ? א . חשבו את המתח המושרה המרבי בין קצות הסליל C ו - D . ב . תרגילים פרק - 22 Fig סליל מסתובב NS R פרק - 23 Fig P r x x x CD x a 379 פרק 19 יישומים טכנולוגיים וסיכום

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר