עמוד:376

דוגמה מספר ( 6 ) גנרטור בתחנת כוח מייצר מתח חילופין שערכו האפקטיבי הוא ] V [ 25,000 בהספק של . הגנרטור מחובר לשנאי A , שמתח היציאה שלו מסופק לקו מתח גבוה . התנגדות קו המתח הגבוה היא Ω 15 , וזורם בו זרם שערכו האפקטיבי הוא ] A [ 50 . בקרבת עיר מסוימת קו המתח הגבוה מחובר לשנאי B , שמתח היציאה שלו מתאים לרשת החשמל של העיר ) ראו תרשים ( . א . הסבירו את העיקרון בפעולתו של גנרטור לזרם חילופין . ב . מהי משמעות המשפט "הערך האפקטיבי של מתח החילופין הוא ] V [ 25,000 " ? ג . כיצד נוצר הזרם בסליל משני של שנאי ? ד . איזה אחוז מהווה "האנרגיה האובדת" במשך שנייה בקו המתח הגבוה, מסך האנרגיה המסופקת על ידי הגנרטור במשך שנייה ? פתרון דוגמה מספר ( 6 ) א . גנרטור לזרם חילופין יוצר כא"מ מושרה על ידי תנועה יחסית בין סליל לשדה מגנטי . ב . המשמעות היא : ההספק המתפתח שווה להספק שהיה נוצר על ידי מקור מתח ישר של ] V [ 25,000 . ג . הזרם בסליל המשני של השנאי נוצר כתוצאה מכך שדרך הסליל הראשי עובר זרם משתנה, הגורם להיווצרות של שדה מגנטי משתנה . כתוצאה מכך השטף המגנטי בסליל המשני משתנה, ונוצר בו כא"מ מושרה הגורם לזרם משתנה . בעזרת השנאי מעלים את המתח בקצות קו המתח הגבוה . מכיוון שההספק קבוע, העלאת המתח גורמת להקטנת הזרם בקו המתח הגבוה . בזרם נמוך, אובדן האנרגיה החשמלית לחום ) בשל התנגדות חוטי הקו ( הוא נמוך יותר, וכך קטנים הפסדי ההספק בקו המתח הגבוה . ד . "האנרגיה האובדת" בשנייה בקו המתח הגבוה היא : לפי הנתון, האנרגיה המסופקת בשנייה : השיעור באחוזים שאנרגיה זו מהווה מסך האנרגיה המסופקת בשנייה הוא : גנרטור לזרם קו מתח לרשת החשמל גבוהשל העיר AB שנאי שנאי חלופין 376 פרק 19 יישומים טכנולוגיים וסיכום

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר