עמוד:375

דוגמה מספר ( 5 ) 6 10 ∙ 2 . 1 . מהתחנה מעבירים את החשמל למקום מרוחק באמצעות תחנת כוח מייצרת חשמל בהספק של ] W [ כבל נחושת שהתנגדותו Ω 10 . ענו על הסעיפים הבאים כאשר משתמשים פעם אחת במתח חילופין של ] V [ 4,000 ופעם אחרת במתח חילופין של ] V [ 40,000 ) הכוונה למתחים אפקטיביים ( . א . מהו הזרם הזורם דרך תיל הנחושת ? ב . מהו ההספק ההופך לחום בתיל הנחושת ? ג . מהו אחוז האנרגיה ההולך לאיבוד ? פתרון דוגמה מספר ( 5 ) עבור מתח של ] V [ 4,000 : א . הזרם הזורם דרך תיל הנחושת : ב . ההספק ההופך לחום בתיל הנחושת : ג . אחוז האנרגיה ההולך לאיבוד : עבור מתח של ] V [ 40,000 : א . הזרם הזורם דרך תיל הנחושת : ב . ההספק ההופך לחום בתיל הנחושת : ג . אחוז האנרגיה ההולך לאיבוד : 375 פרק 19 יישומים טכנולוגיים וסיכום

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר