עמוד:374

דוגמה מספר ( 4 ) בסליל ראשי של שנאי יש 100 כריכות . הסליל מחובר למקור זרם חילופין שהכא"מ שלו I . ε , תדירותו ] Hz [ 50 והזרם בו הוא 1 ] V [ 90 = 1 בסליל המשני יש 10 כריכות, הכא"מ הנוצר בו I . ε , והזרם ] A [ 4 = 2 הוא 2 ε . א . מצאו את הכא"מ שנוצר בסליל המשני 2 I . ב . מצאו את הזרם 1 ג . מהו ההספק הממוצע שנצרך במעגל הראשוני ? ד . מהו ההספק הממוצע ההופך לחום על הנגד במעגל המשני ? פתרון דוגמה מספר ( 4 ) א . הכא"מ שנוצר בסליל המשני : ב . אם נניח כי כל האנרגיה החשמלית שהמעגל הראשוני מספק עוברת בלי הפסדים למעגל המשני נוכל לרשום : ג . ההספק הממוצע שנצרך במעגל הראשוני : ד . ההספק הממוצע שהופך לחום על הנגד במעגל המשני : R 374 פרק 19 יישומים טכנולוגיים וסיכום

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר