עמוד:373

דוגמה מספר ( 3 ) נתון תיל ריבועי שאורך צלעו ] a = 8 [ cm . ברגע 0 = t מתחילים לסובב את הריבוע סביב הצלע PQ בתדירות של ] f = 50 [ Hz . הריבוע נמצא בשדה מגנטי אחיד שעוצמתו ] B = 2 [ T וכיוונו ימינה ) כמתואר בתרשים ( . א . רשמו ביטוי לשטף המגנטי כפונקציה של הזמן . ב . רשמו ביטוי לכא"מ המושרה כפונקציה של הזמן . ε ? ג . מהו הכא"מ המרבי 0 ד . באיזה מצב הכא"מ הוא מרבי ? ה . באיזו מגמה יזרום הזרם, כאשר הצלע MN נעה פנימה אל תוך הדף והתיל המלבני נמצא במישור הדף ? פתרון דוגמה מספר ( 3 ) א . בהתאם להגדרת השטף המגנטי : ב . ג . ד . הכא"מ הוא מרבי כאשר מישור התיל הריבועי הוא מקביל לשדה המגנטי . ה . המהירות פנימה והשדה המגנטי ימינה, על פי כלל יד ימין הזרם יהיה בכיוון מ - M ל - N ) בכיוון השעון ( . P Q M N a B פרק - 17 Fig P Q M N a B B F v 373 פרק 19 יישומים טכנולוגיים וסיכום

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר