עמוד:372

דוגמה מספר ( 2 ) בגנרטור לזרם חילופין יש סליל ובו N כריכות . הסליל מבצע f סיבובים בשנייה . נתונה עוצמת השדה המגנטי ] B = 2 [ T ונתון 2 A = 0 . 4 [ m . לגנרטור מחובר מעגל שהתנגדותו שטח כל כריכה ] הכוללת היא R . נתונים הביטויים שמתארים את הכא"מ ואת הזרם בתלות בזמן : א . כמה סיבובים בשנייה מבצע הסליל ? I ? ε ומהו הזרם המרבי 0 ב . מהו המתח המרבי 0 ג . מהי ההתנגדות הכוללת במעגל שאליו מחובר הגנרטור ? ד . מהו מספר הכריכות N בסליל ? ה . אם ידוע שברגע מסוים 0 = ε , כעבור כמה זמן יתקיים שוב שהכא"מ יתאפס ) 0 = ε ( ? פתרון דוגמה מספר ( 2 ) א . מהביטויים : נובע : ב . המתח והזרם המרביים : ג . ההתנגדות הכוללת במעגל : ד . נחשב את מספר הכריכות בסליל : ה . הכא״מ יתאפס שוב לאחר מחצית זמן המחזור : סליל מסתובב NS R 9 372 פרק 19 יישומים טכנולוגיים וסיכום

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר