עמוד:371

תרגילים לדוגמה ( כולל פתרון ) דוגמה מספר ( 1 ) V ? א . הערך של המתח האפקטיבי ברשת החשמל בישראל הוא ] V = 220 [ V . מהו הערך של המתח המרבי 0 V שתדירותו ] Hz [ 50 נופל על נגד שהתנגדותו R . נתון שבמהלך דקה אחת ב . מתח חילופין מרבי ] V [ 400 = 0 הופכת אנרגיה של ] J [ 40,000 לחום בנגד . חשבו את הגדלים הבאים : [ 1 ] המתח האפקטיבי של מקור המתח . [ 2 ] ההספק הממוצע הנצרך בנגד . [ 3 ] התנגדות הנגד R . [ 4 ] ביטוי להספק הרגעי . [ 5 ] ההספק הרגעי המרבי . פתרון דוגמה מספר ( 1 ) א . המתח המרבי : ב . [ 1 ] המתח האפקטיבי של מקור המתח : [ 2 ] ההספק הממוצע הנצרך בנגד : [ 3 ] התנגדות הנגד R : [ 4 ] נמצא ביטוי להספק הרגעי : [ 5 ] ההספק הרגעי המרבי : 371 פרק 19 יישומים טכנולוגיים וסיכום

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר