עמוד:369

סיכום מחולל מתח חילופין ) AC, Alternate Current ( הוא המתקן החשוב ביותר ליצירת מתח חשמלי . 1 לשימושים שונים בחיי היום - יום ובתעשייה . מחולל מתח חילופין בסיסי עשוי מכריכה ) רוטור ( המסתובבת במהירות זוויתית קבועה ω בתוך שדה מגנטי אחיד B שנוצר בין שני קוטבי מגנט ) סטטור ( . א . המתח שנוצר ברוטור העשוי N כריכות מלבניות ששטח כל אחת מהן A , ושמסתובב בתדירות זוויתית ω , שווה ל : . ב . הזרם דרך צרכן ) נגד עומס ( שהתנגדותו R שווה ל : ג . ההספק המופק על ידי צרכ ן שהתנגדותו R שווה ל : P ( הוא הספק קבוע , שבאמצעותו האנרגיה המתקבלת על הצרכן . 2 הספק ממוצע או הספק אפקטיבי ) eff P ( שווה לאנרגיה על הצרכן שהייתה מתקבלת באותו זמן באמצעות ההספק במהלך מחזור אחד ) eff ⋅ T המשתנה ) המתקבל ממתח החילופין ( . P גודל זה נקרא גם Root Mean Square ) RMSקפסה ( ומסומן R . M . S א . הספק אפקטיבי של מקור מתח סינוסואידלי שווה ל : ב . הזרם האפקטיבי ניתן על ידי : ג . המתח האפקטיבי מתקבל על ידי מכפלת הזרם ב - R : שנאי הוא מכשיר המעביר אנרגיה אלקטרומגנטית ממעגל חשמלי אחד למשנהו תוך שינוי המתח והזרם . 3 כמעט ללא שינוי בהספק . השנאי מורכב משני סלילים המלופפים על ליבת ברזל משותפת : סליל ראשוני N כריכות . N כריכות וסליל משני בעל 2 בעל 1 א . יחס מתחים על הסלילים הוא : ב . יחס הזרמים בסלילים הוא : . יחס זה נקרא בשם יחס ההשנאה . הולכת חשמל מתחנת הכוח לצרכנים אינה יעילה במתח נמוך ) מאות וולטים, מתח שבו מיוצרת האנרגיה . 4 החשמלית על ידי הגנרטורים בתחנות הכוח ( , מכיוון שרוב האנרגיה מתבזבזת על חימום תילי ההולכה ) משום שהזרם נקבע על פי ההספק הנצרך אצל הצרכנים הביתיים ( . כדי לייעל את התהליך, משתמשים בשנאים המאפשרים שינוי הזרמים בתילי ההולכה . א . שנאי ביציאה מתחנת הכוח בעל יחס השנאה נמוך ) k מסדר גודל של אלפית ( , מעלה פי את המתח 2 k . ומוריד פי k את הזרם . לכן ההספק המתבזבז על ההולכה בתילים קטן פי ב . שנאי אחר בכניסה לרשת העירונית עושה את הפעולה ההפוכה ומשנה את המתח למאות וולטים . 369 פרק 19 יישומים טכנולוגיים וסיכום

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר