עמוד:368

שתי המשוואות הקודמות מתארות קשרים בין שדות קבועים לבין המטענים שיוצרים אותם . ניתן לראות שבמשוואות אלו אין קשרים בין השדות ) החשמלי והמגנטי ( , וכל אחד מהם פועל בנפרד וללא תלות בשדה האחר . נזכיר כעת בקצרה שני חוקים נוספים המקשרים בין השדות המגנטיים והחשמליים לבין המקורות היוצרים אותם . חוק אמפר ראינו שזרם חשמלי יוצר שדה מגנטי . חישבנו את גודלו של השדה המגנטי עבור מספר מקרים פשוטים כמו תיל ארוך מאוד, כריכה מעגלית או סילונית, כאשר זורם דרכם זרם . באופן כללי ניתן לנסח את החוקיות באמצעות משוואה הידועה בשם חוק אמפר : μ הוא מקדם הפרמאביליות של הריק . כאשר 0 למעשה קיימת הכללה של החוק הזה ) הנקראת תיקון מקסוול ( , המבוססת על העובדה שניתן ליצור שדה מגנטי ב שתי דרכים : על ידי זרם חשמלי ) כפי שלמדנו ( או על ידי שדה חשמלי משתנה . חוק פאראדיי ראינו ששינוי בשטף מגנטי גורם ליצירת כא"מ מושרה, כלומר ליצירת שדה חשמלי, באופן דומה לכך ששינוי בשדה חשמלי יוצר שדה מגנטי . קשר זה ידוע בשם חוק פאראדיי : ארבע המשוואות שתיארנו ידועות בשם משוואות מקסוול על שמו של הפיזיקאי ג׳ימס קלרק מקסוול ) Maxwell ( , שפיתח אותן בשנות ה - 60 של המאה ה - 19 . משוואות אלו, בתוספת המשוואה של כוח לורנץ , מהוות תיאור מתמטי שלם לעולם התופעות האלקטרומגנטיות, כפי שחוקי ניוטון מתארים את עולם המכניקה . 368 פרק 19 יישומים טכנולוגיים וסיכום

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר