עמוד:365

שנאי ( טרנספורמטור ) שנאי הוא מכשיר שמעביר אנרגיה אלקטרומגנטית ממעגל חשמלי אחד למשנהו, תוך שינוי המתח והזרם וללא שינוי ההספק ) במקרה של שנאי אידיאלי כמובן ( . תכנון שנאים מתבסס על העיקרון שכבר הכרנו, שלפיו המתח המושרה שנוצר עקב שינוי בזמן של שטף מגנטי בכריכות הוא פרופורציוני למספר הכריכות . N השנאי מורכב משני סלילים המלופפים על ליבת ברזל משותפת . הסליל השמאלי נקרא סליל ראשוני והוא בעל 1 N כריכות . כריכות, והסליל הימני נקרא סליל משני והוא בעל 2 יחס המתחים בשנאי i המשתנה בזמן, יוצר ε בסליל הראשוני . הסליל הראשוני, שבו זורם זרם ) t ( 1 מחולל מתח חילופין יוצר כא"מ מושרה 1 שטף מגנטי שאף הוא משתנה בזמן . שטף זה מועבר באמצעות ליבת ברזל אל הסליל המשני . ליבת הברזל כמעט שאינה מאפשרת שפייה ) בריחה ( של קווי שדה, כך שהשטף מועבר במלואו אל הסליל המשני . על כן השינויים בשטף המגנטי שווים בשני הסלילים : , ומתוך חוק ההשראה של פאראדיי נקבל : כלומר, יחס המתחים שווה ליחס מספר הליפופים בשני הסלילים ! פרק - 12 Fig שטף מגנטי גנרטור סליל שניוני סליל ראשוני נגד עומס ליבה 2 ε 1 ε 2Ν 1Ν 365 פרק 19 יישומים טכנולוגיים וסיכום

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר