עמוד:361

תרשים סכמתי של מחולל זרם חילופין תנועתי, שאף הוא משתנה באופן סינוסואידלי . כדי לקלוט את המתח מהכריכה יש לחבר לקצותיה טבעות הנקראות טבעות החלקה . הטבעות מבודדות זו מזו ומסתובבות עם הכריכה . בטבעות מתחככות מברשות עשויות גרפיט שתפקידן להוליך את הזרם שנוצר בכריכה אל העומס החיצוני ) נגד או נורה, למשל ( שדרכו זורם זרם חילופין, שהשינוי שלו בזמן מיוצג גם כן על ידי פונקציית סינוס . חישוב הכא”מ במחולל גל סינוס כריכה מלבנית ששטחה A ) השטח מיוצג באמצעות וקטור שטח ( , מסתובבת במהירות זוויתית ω סביב ציר סיבוב העובר דרך מרכזה . בזמן 0 = t מתלכד וקטור השטח עם וקטור השדה המגנטי כשהכריכה עצמה ניצבת לשדה המגנטי ) 0 = θ ( . במצב זה השטף החודר דרך הכריכה הוא מקסימלי ושווה : . לאחר זמן t נוצרת זווית בין וקטור השטח לווקטור השדה המגנטי, והשטף החודר דרך הכריכה שווה : על פי חוק פאראדיי : . נגזור את השטף לפי משתנה הזמן ונקבל : מהביטוי שהתקבל ניתן לראות כי : כאשר מתקבל , כלומר . 1 כאשר השטף מרבי, הכא”מ שווה לאפס . כאשר מתקבל . 2 כלומר כאשר השטף שווה לאפס, הכא”מ הוא מרבי . בגרף מתואר השינוי של הכא"מ לאורך זמן . כריכה מסתובבת זרם חילופין מושרה בכיוון החץ מברשת טבעות החלקה פרק - גרפיט נורה 4 Fig B A θ ω פרק - 5 Fig ο 0 = θ ο 90 = θ 2 1 2 1 5 4 3 ε t max ε - max ε Φmax Φ = 0 = Φ max ε = ε 0 = ε B B A A 361 פרק 19 יישומים טכנולוגיים וסיכום

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר