עמוד:355

מסגרת ריבועית קטנה נמצאת על יד תיל נושא זרם . מה כיוון הזרם המושרה בכל אחד . 20 מהמצבים הבאים ? בתיל זורם זרם קבוע כלפי מעלה . א . בתיל זורם זרם ההולך וגדל כלפי מעלה . ב . בתיל זורם זרם ההולך וקטן כלפי מעלה . ג . בתיל זורם זרם ההולך וגדל כלפי מטה . ד . בתיל זורם זרם קבוע כלפי מעלה והמסגרת נעה ימינה . ה . בתיל זורם זרם קבוע כלפי מעלה והמסגרת נעה מעלה . ו . בתרשים מוצג תיל מוליך CDE , שצורתו משולש ישר - . 21 זווית ושווה - שוקיים . אורך כל אחד משני הניצבים הוא L , וההתנגדות הכוללת של התיל היא R . מושכים את התיל שמאלה במהירות קבועה v , שכיוונה מאונך לניצב DE . בכל מהלך תנועתו, התיל נמצא במישור הדף . ברגע 0 = t , הקודקוד C של התיל מגיע לגבול אזור שבו שורר שדה מגנטי אחיד שגודלו B וכיוונו “מחוץ לדף” ) בניצב למישור התיל ( , כמתואר בתרשים . גבול אזור השדה מקביל לניצב DE . האורך והרוחב של חתך האזור שבו שורר השדה המגנטי גדולים מאוד ביחס לממדי המשולש . בתיל עובר ברציפות זרם חשמלי מושרה מרגע 0 = t ועד לרגע מסוים t = t‘ . בטאו את t‘ באמצעות נתוני א . השאלה ) L , v , R ו - B ( . קבעו באמצעות חוק לנץ את כיוון הזרם בתיל הניצב DE ) מ - D ל - E או מ - E ל - D ( בפרק הזמן מ - 0 = t ב . ועד t = t‘ . הסבירו את קביעתכם . בטאו באמצעות נתוני השאלה ובעזרת המשתנה t את עוצמת הזרם בתיל כפונקציה של הזמן t ) בפרק ג . הזמן מ - 0 = t ועד t = t‘ ( . כיצד משתנה הערך המוחלט של עוצמת הזרם בתיל בפרק הזמן 0 = t ועד t = t‘ ? האם הוא הולך וגדל ד . כפונקציה של הזמן, נשאר קבוע, או הולך וקטֵן ? נמקו . מסגרת ריבועית העשויה מתיל מוליך שוחררה ממנוחה . בעת נפילתה, המסגרת . 22 חולפת דרך אזור שבו מצוי שדה מגנטי שכיוונו אל “מחוץ לדף” ) ראו תרשים ( . ניתן לחלק את תנועת המסגרת לשלושה שלבים : שלב 1 : מתחילת כניסתה לתוך השדה המגנטי עד שכולה בתוכו . שלב 2 : כאשר המסגרת נמצאת כולה בתוך השדה ונעה בתוכו . שלב 3 : מרגע שהמסגרת מתחילה לצאת מהשדה ועד שהיא יוצאת ממנו לגמרי . עבור כל אחד מהשלבים, ציינו את הכוחות הפועלים על המסגרת וקבעו אם א . הכוח השקול הפועל עליה גדל, קטן או לא משתנה . נמקו . עבור כל אחד מהשלבים, קבעו אם זרם דרך המסגרת זֶרֶם . אם כן - מהו כיוון ב . הזרם ? אם לא - הסבירו מדוע . נתונים מסת המסגרת ] m = 0 . 02 [ kg , אורך צלעה ] a = 0 . 4 [ m , התנגדותה Ω 2 = R , עוצמת השדה המגנטי ] B = 0 . 6 [ T . ברגע מסוים במהלך הנפילה של המסגרת, התאוצה שלה התאפסה . חשבו את עוצמת הזרם במסגרת ברגע זה . ג . חשבו את מהירות התנועה של המסגרת ברגע זה . ד . A B פרק - 58 Fig D B L LCE פרק - 59 Fig מסגרת רצפה אזור בו קיים שדה מגנטי 355 פרק 18 כא״מ מושרה, חוק פאראדיי וחוק לנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר